Korona nedeniyle işçi çıkarma yasağı

04.05.2020 10:00

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de de zor günler yaşıyoruz.

Bu zorlu dönemde ülkeler bir yandan salgınla mücadele ederken bir taraftan da vatandaşlarının sağlıklarını korumayla mücadele ediyor.

Elbette işin ekonomik mücadelesi unutulmamalıdır. Ekonomi yönetimi ekonomiyi ayakta tutmak, istihdamı korumak ve üretimi devam ettirmek için gayret sarfetmekte.

İstihdamın olumsuz yönde etkilenmemesi için 17 Nisan’da üç aylık bir süre için getirilen işten çıkarma yasağı ile birlikte işçi çıkartamayan ama bir yandan da üretim yapamadığı için mali yükleri taşıyamayan firmalara ücretsiz izin kullandırma ve nakdi ücret desteği hayata geçirildi.

Bir firmanın kurulu düzenin bozulması sonucunda tekrar yeni bir sürece başlayabilmesi için çok ciddi bir yatırım ve maliyet gerektirmektedir.

Elinizde yetiştirdiğiniz üretim yapacak işçileri bulmak yetiştirmek çok kolay değil, bozulan bir düzeni tekrar kurabilmek çok zor. Salgın nedeniyle çalışmayan, üretim yapmayan işletmeyi işveren ne kadar ayakta tutabilir?

İşte ekonomiyi ve istihdamı devam ettirmek ve bu salgınla mücadele edilerek geçirilecek sürede işletmeler nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği ile desteklenmektedir.

Firmaların 3 aylık işçi çıkarma yasağı döneminde devlet desteği mevcut düzenlemeler içerisinde destekten yararlanamayanları da işten çıkarma yerine geçici bir süre için ücretsiz izne göndermelerini sağlayan nakdi ücret desteği ile çalışanlarda asgari ücretlinin işsizlik ödeneği kadar bir tutar karşılıksız ve şartsız ödenekten yararlandırılması sağlanmıştır.

17.04.2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden iş sözleşmesi feshedilen ve 4857 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla üç aylık süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecek.

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak.

Bir çalışan hem kısa çalışmadan hem de nakdi ücret desteğinden yararlanamaz.

Ancak aynı işyerindeki şartları sağlayanlar kısa çalışmadan faydalanırken, şartları sağlamayanlar ücretsiz izin ücret desteğinden faydalanabilecek.

Diğer bir ifade ile çalışanlar bakımından ya kısa çalışma uygulamasından ya da ücretsiz izinden yararlanılması gerekmektedir.

Ancak aynı işyerinde bir kısım işçilerin kısa çalışmadan yararlanırken diğer bir kısım işçilerin de ücretsiz izin kapsamında ücret desteğinden yararlandırılması mümkün olmaktadır.