ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 11.04.2023
Son Müracaat Tarihi : 26.04.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.05.2023
Sınav Tarihi: 04.05.2023
Değerlendirme Tarihi: 08.05.2023


BİRİM


BÖLÜM/ALAN

KADRO
UNVANI

KADRO
SAYISI


ŞARTLARI


Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Mekatronik Programı


Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
1

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak. Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Sistem Dinamiği ve Kontrol alanlarının birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanlarının birinden doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

2

İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,    İngilizce    Mütercim    ve    Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Aynı alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES sözel puan türünden en az 70 ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından (İngilizce) en az 90 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak.


İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

 2. Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

 3. Özgeçmiş (CV)

 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

 5. Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

 6. Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

 7. Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

 8. ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)

 9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

 10. Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

 11. Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve e-devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

 12. Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)
  Duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.