Sübhaneke duası da Kuran-ı Kerimin içerisinde yer almaz ve bu duayı da biz her namazın başında niyet ettikten sonra bir kere okuruz. Duaların bu yüzden ehemmiyeti büyüktür ve öğrenilip, namazlarda okunması önem arz eder.

Kunut dualarının okunuşu oldukça basittir ancak düzenli okunmadığı takdirde en çabuk unutulan dualar arasında yerini de alır. İki farklı Kunut duası vardır ve bu dualar namazda arka arkaya okunur. Kunut duası 1 Allahümme innâ neste’inüke olarak başlar. Kunut duası 2 ise Allahümme iyyake na’büdü olarak başlar. Toplum içersinde bazen Kunut duaları demek yerine bu isimlerle de dualardan bahsedilebilir.

Kunut Duaları Nedir?

Kunut duaları anlam bakımından oldukça faziletli olan dualardır. İki farklı duadan oluşur. Namaz sureleri ile karıştırmamak gerekir. Çünkü bu dualar namazda geçmez. Sübhaneke gibi her namazın ardından değil sadece yatsı namazından sonra kılınan ya da gece namazından sonra kılınan vitr namazının ardından okunması gerekir. Eğer ki bir kişi Kunut dualarını ezbere olarak bilmiyor ise o zaman vitr namazında Rabbena dualarını okuyabilir. Ancak asıl faziletli olan Kunut dualarını okutmaktır ve bu yüzden öğrenmekte acele edilmelidir.

Hanefi mezhebinde ve Maliki mezhebinde gizli olarak kalındığında da cemaat ile kılındığında da bu dua sessiz okunur. Ancak Şafi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde cemaat ile kılındığında dua açıktan okunur ve cemaat amin der. Hastalık olduğunda, kıtlık olduğunda ya da savaş durumlarında bu duaların okunması da şiddetle tavsiye edilir.

Dua-1

Kunut Duaları 1 Okunuşu ve Anlamı

Kunut duaları 1 okunuşu oldukça kolaydır ve anlam bakımından yardım, bağışlanma içeriğine sahiptir.

Okunuşu ve anlamı şu şekildedir;

Allahümme inna nesteinüke

Ve nestağfirüke ve nestehdike

Ve ni’münü bike ve netübü ileyke

Ve netevekkelü aleyke

Ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke

Ve la nefkürük

Ve nahleu ve netrükü men yefcürük

Allah’ım senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı dileriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duaları 2 Okunuşu ve Anlamı

Kunut duaları 2 okunuşu ve mealinde bizlere Allah’tan başka secde edecek kimsenin olmadığını anlatmaktadır.

Okunuşu ve anlamı şu şekildedir;

Allahümme iyyake na’büdü

Ve leke nüsalli ve nescüdü

Ve ileyke nes’a ve nahfidü

Nercu rahmeteke

Ve nahşa azabeke

İnna azabake bilküffari mülhıg

Allah’ım biz sadece sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak senin için secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Vitir namazında hangi kunut duaları okunur?

Vitr namazında hangi kunut duaları okunur diye baktığımızda iki kunut duasınında okunması gerektiğini görürüz. Vitr namazı üç rekâttan oluşur. İlk oturuştan kalktıktan sonra üçüncü rekatta Fatiha suresi ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunur. Ardından secdeye gitmeden eller indirilir ve Allah’u ekber denip tekrar eller bağlanır. Ardından Kunut duası 1 ve Kunut duası 2 art arda okunur. Daha sonra namaz ikinci oturuş ile sonlandırılır. Bu namaz kılma şekli sadece vitr namazında yer alır. Vitr namazı yatsı namazı ile imsak vakti arasında kılınabilir. Son rekat hariç diğer rekâtlarda Sübhaneke, Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okumak yeterlidir.

Vitr namazı hakkında peygamber efendimiz şöyle söylemiştir;

Allah size bir namazı ziyade kıldı ki o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitr namazıdır. O namazı yatsı ile imsak vaktinin arasında verdi. Peygamber efendimiz bu hadisi şerifinde vitr  namazın en kıymetli dünya eşyasından daha önemli ve değerli olduğunu anlatmıştır. Hem duaların hem de bu namazın kalınmasına özen gösterilmesi gerekir.

Kaynak: Haber Merkezi