Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?

Küresel ısınma insanların atmosfere bıraktıkları gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinin sıcaklığının artması problemdir. Günümüz dünyasının kademeli olarak yayılan ve zararlarını göstermeye başlayan ‘küresel ısınma’ belirtilerini yıllar önce çıkarmaya başlamış ve ileriki zamanlarda da etkilerini göstereceğinden söz etmemek mümkün değil. İşte bu derlememizde ‘küresel ısınmanın etkileri nelerdir’ konusunu işleyerek gündeminize de taşımış olacağız.

Küresel ısınmanın etkileri nelerdir?
01.07.2019 13:55

Küresel ısınma problemi dünyaya kademeli olarak yayılarak zarar vermeye devam eden bir problemdir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu dünyada uzun yıllar öncesi küresel ısınmanın belirtileri ortaya çıka gelmiştir.

Küresel ısınma kavramı; ilk olarak bilim adamları tarafından 1800’ lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Çıkan bu sonucun zaman içinde daha büyük problemlere yol açacağı etkisini ise bilim adamları belirtmiştir. Uzmanların açıkladığı üzere dünya genelinde belirli zaman Aralıkları ile sıcaklık artışları oluşmuştur. Bu sıcaklık artışları ise dönemsel olarak yüksek rakamlara ulaşmıştır. Dünyanın sıcaklığının geçtiğimiz yüzyıla oranla 1.4 kat daha fazla arttığı görülmektedir. Bununla beraber mevsimsel geçişlerde problemler görülmüş ve dengesizlikler yaşanmıştır.

Dünyanın sıcaklığının bundan farklı şekilde daha çok yükseleceği öngörülmüştür.

Bilim adamlarına göre Dünya aşağı yukarı 100 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 11.5 F derece yükselecektir. Yani farklı bir deyişle, yüzyıllık yüksek sıcaklıklara yeni bir tane daha eklenecek ancak bu daha ağır sonuçlara yol açacaktır. Ayrıca başta NASA ve uzman bilim adamlarının onayladığı üzere, küresel ısınmanın oluşum sebebi ise yalnızca doğal nedenlerden kaynaklanmıyor. Dünyadaki küresel ısınma probleminin başlangıcına, insanların neden olduğunu bildiriyorlar. Bilim adamlarının uzun yıllar süren araştırma raporunun neticesinde, insanların bilinçsiz faaliyetlerde bulunmasıyla küresel ısınmanın başladığı bildirilmektedir.

Küresel ısınma etkileşim sebebi olarak sera etkisi gösterilir. Sera etkisi kavramı da 1896 yılında Arrheus tarafından ortaya atılmıştır. Arrheus’a göre sera etkisinde; radyasyon ve bilinçsiz kullanılan tabiata zararlı ürünler, katmanlar arasında yayılarak yukarı doğru yükselir ve bu yüzeyi delerek atmosfer tabakasına geçer. Bu gaz ise atmosferde hızla yayılmaya devam eder ve dünya genelinde bir tabaka oluşturur gibi bir görünüm alır. Sera etkisiyle oluşan küresel ısınma daha sonra bütün buzullara ve yeryüzüne etki etmeye başlar.

Sera gazları böylece insanların zararlı ürün kullanımı ile de atmosferde yayılmaya başlar. Atmosfer için son derece zararlı olan bu gazlar yüzünden küresel ısınmanın oluştuğu bilinmektedir. Sera gazları olarak bilinen bu gazlar bazı durumlarda doğanın, çoğunlukla insanların başlattığı bir gaz grubu olup, açtığı sonuçlar önlenemez hale gelebilir. Bu gazın bünyesinde metan gazı, karbondioksit, ozon ve su buharı bulunur. 2013 yılındaki bildiriye göre sera gazı seviyesinin her zamanki seviyeden tam 3 kat daha çok olduğu bildirildi. Buna insanların neden olduğu bildirilmektedir. Sera gazlarının arttığı ve bilinçsiz biçimde tabiata zararlı ürünlerin kullanıldığı görülmüştür.

Bununla beraber yeşillik alanların katledilmesi ve makul yeşil alan kazandırmama gibi problemler yüzünden de bu gazlar yayılmakta ve zarar vermeye devam etmektedir. Ağaçların çok olduğu bir ortamda sera gazları etkisini yitirecektir. Özellikle bazı bölgelerin sera gazı oluşumuna daha fazla yol açtığı bilinmektedir. Bunların arasında ABD ilk başta ve Batı Avrupa bölgesi ikinci sırada gelmektedir.

Yorumlar