ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan şu şekilde;

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-İki adet vesikalık fotoğraf,
3-Özgeçmiş örneği,
4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)
6-Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7-Nüfus cüzdanı örneği,
8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,
9-Askerlik durum belgesi,
10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)
11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet)(Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) ( PDF formatında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.)

Not:
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
-Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini  Fen  Bilgisi  Eğitimi  alanında  almış  olmak.  Fen eğitiminde   yaşam   becerileri   ve   öz   düzenleme   becerileri konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Yapay sinir ağları ile ilgili  yayınları bulunmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Biyoteknoloji Profesör 1 1 Doçentliğini   Biyokimya   alanında   almış   olmak.   Etiketsiz iİmmünosensörler,  floroimmünoassay    ve    elektrokimyasal DNA biyosensörleri konularında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Profesör 1 1 Doçentliğini   plastik   sanatlar   bilim  alanından   almış   olmak. Sanatta  güven  kavramı  ve  ev  imgesi  üzerine  çalışma  yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Pazarlama Profesör 1 1 Doçentliğini     Pazarlama     bilim     alanında     almış     olmak. Pazarlama  iletişimi,  gerilla  pazarlama,   dış  kaynak  kullanımı, hizmet   sunum    önceliklerinin   değerlendirilmesi   konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Doçentliğini   Eğitim  Yönetimi   alanında  almış   olmak.  Okul yöneticilerinin   rol   geçişleri   ve   akademik   kimlik   üzerine etkileri,  bibliyometrik  ve  bilim  haritalama  yöntemleri  üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Teknolojileri Doçent 1 1 Doçentliğini   Bilgisayar   ve   Öğretim   Teknolojileri   Eğitimi alanında almış olmak.  Bilgi  ve iletişim teknolojileri  kullanma ile  akademik  başarı  arasındaki  ilişki  konusunda  çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman
Uluslararası Ticaret Doçent 2 1 Doçentliğini Mikro İktisat alanından almış olmak. Uluslararası Ticaret, Finans, Enerji, Gıda ve Çevre Politikaları konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doçent 3 1 Killi kayaların suda dağılma ve çatlaklarının kendini kapatma davranışı,  asit  maden  drenajı  ve  rehabilitasyonu  konularında çalışmaları olmak.
Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Doçent 1 1 Doçenliğini  Elektrik-Elektronik  Mühendisliği  alanında  almış olmak.  Biyomedikal  sinyallerin  işlenmesi  ve  derin  öğrenme algoritmaları    ile   sınıflandırılması    konularında    çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1 Doçentliğini   Spor   Bilimleri   alanında   almış   olmak.   İmaj faktörünün   spor   kurumlarına   etkisi   ve   kuantum   liderlik konularında çalışmaları olmak.
Gediz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doçent 1 1 Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak. Bor ve aromatik bitkiler konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını  Sosyal  Bilgileri  Eğitimi  alanında  yapmış  olmak.
Sosyal  Bilgiler  Eğitimi  alanında  yapay  sinir  ağlarıyla  ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını  Türkçe  Eğitimi  alanında  yapmış  olmak.  Okuma becerilerinin      geliştirilmesinde      Barrett      Taksonomisinin kullanımı, yazar kimliği konularında çalışmaları bulunmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Biyokimya Biyoteknoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını  Kimya  alanında  yapmış  olmak.  Lipaz  saflaştırma
konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Genel Fizik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını  Fizik  alanında  yapmış  olmak.  İyon  kaynakları, elektron  tabancası  ve  çevresel  radyasyon  ölçümü  konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Tarih Ortaçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını Ortaçağ Tarihi alanında yapmış olmak.  İlhanlı ve Selçuklu devri şehir tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Grafik Tasarımı Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Hareketli    görsel    tasarım    (Motion    graphic),    üç    boyutlu modelleme,  artırılmış  gerçeklik,  oyun  tasarımı,  illüstrasyon veya animasyon konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Yöneylem Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını   Ekonometri   alanında   yapmış   olmak.   MIMIC model,  yaşam  kalitesi  ve  kano model  konularında  çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişim
ve Uluslararası İktisat
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Doktorasını  İktisat  alanında  yapmış  olmak.  Faktör  Ticareti, Dış   Ticaret   Hadleri   ve   İstikrar   Programları   konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını   İktisat   alanında   yapmış   olmak.   Yenilenebilir enerji,    yüksek   teknoloji    ihracatı   ve   ekonomik   özgürlük konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Doktorasını    İşletme    alanında    yapmış    olmak.    Muhasebe manipülasyonu,  muhasebe  eğitiminde  metaverse  ve  çevresel maliyetler konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını  İşletme  alanında  yapmış  olmak.  Piyasa  teorileri, finansal    performans    analizi,    kitle    fonlaması    ve    finans sektöründe dijitalleşme konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını   Özel   Hukuk   alanında   yapmış   olmak.   Borçlar hukuku alanında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını     Kamu     Yönetimi    alanında     yapmış    olmak. Mukayeseli     enerji     politikaları     ve     yenilenebilir     enerji politikaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktora   derecesini   Siyaset   Bilimi   alanında   yapmış  olmak. Cumhuriyetçi  düşünce,  aşırı  sağ ve  politik  ve  toplumsal  tarih üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını  Kamu  Yönetimi  veya  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu Yönetimi  alanında  yapmış  olmak.  Kamu  yönetiminin  kimlik kriziyle ilgili çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bütçe ve Mali Planlama Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını    Maliye    alanında    yapmış    olmak.    Katılımcı Bütçeleme,  Vatandaş  Bütçesi,  Dış  yardım  ve  Dış  Borçlanma konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Devletler Hukuku Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktarasını     Kamu     Hukuku     alanında     yapmış     olmak. Uluslararası   insancıl   hukuk,   siber   saldırılar,    uluslararası hukukta    kuvvet    kullanımı    ve    otonom    silah    sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Siyaset Bilimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Doktorasını   Uluslararası   İlişkiler   alanında   yapmış   olmak. Klasik  ve Modern  Türk Düşüncesi,  siyasal  ilahiyat  ve siyasal liderlik konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Siyaset Bilimi Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını   Uluslararası   İlişkiler   alanında   yapmış   olmak. Siyasi  düşünce,  sosyal  politika  ve  İslam  Siyaset  Düşüncesi konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman
Uluslararası Pazarlama Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını  İşletme  alanında  yapmış  olmak.  Küresel  tüketici kültürü,  tüketici  düşmanlığı,  hizmet  robotları ve yeşil tüketim konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve
Finansman
Uluslararası Pazarlama Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Doktorasını   pazarlama   alanında   yapmış   olmak.   Tüketici zenosentrizmi,     marka     deneyimi,     marka     özgünlüğü     ve pazarlama çevikliği konularında çalışmaları olmak
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Doktorasını  İslam  Mezhepleri  Tarihi  alanında  yapmış  olmak. Batıni   karakterli   mezheplerin   felsefi   temelleri;   Şii-Sünni mücadeleleri    ve    mezhep    taassubunun    etkileri    hakkında çalışmaları olmak.
Kütahya Uygulamalı
Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık Bankacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak. İnternet bankacılığında farkındalık, hayat sigortalarının  ekonomik etkileri, bankacılık sektöründe yoğunlaşma konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını  Mimarlık  Tarihi  alanında  yapmış  olmak.  18-19 YY.   Alman   sanatı   ve   mimarisi   ile   kalıntılar   konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Lisansüstü     öğrenimini     Elektrik-Elektronik     Mühendisliği alanında   yapmış   olmak.   Biyomedikal   sinyal   işleme,   EEG sinyalleri   ve   makine   öğrenmesi   uygulamaları   konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Doktorasını  Beden  Eğitimi  ve  Spor  alanında  yapmış  olmak. Rekreasyonel  etkinliklere  ciddi  boş  zaman  katılımı  ile  ilgili yayınları  olmak.  Yüzme  ve  Su  Topu  spor  dallarında  en  az 1.kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
Altıntaş Meslek Yüksekokulu Kimya ve
Kimyasal İşleme Teknolojileri
Laboratuvar Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Doktorasını    Kimya    alanında    yapmış    olmak.    Korozyon,
süperkapasitör  ve dodesilsülfat  içeren  kaplamalar  konularında çalışmaları olmak.
Gediz Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını     Fizik     Anabilim     Dalı'nda     yapmış     olmak. Alüminyum   -   Skandiyum   alaşımları   ve   fiziksel   özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Hisarcık Meslek
Yüksekokulu
Pazarlama ve
Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Doktorasını   Gazetecilik   alanında   yapmış   olmak.   Kurumsal iletişim ve Türk medya tarihi alanında çalışmaları olmak.
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını   İnşaat   Mühendisliği   alanında   yapmış   olmak. Yığma    yapılar,    gözenekli    nanoçubuklar,    yerel    olmayan elastisite  teorileri  ve  eksenel  titreşim  konularında  çalışmaları olmak.
Simav Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Doktorasını  Muhasebe  Finansman  alanında   yapmış  olmak. Entegre raporlama,  uluslararası  muhasebe  standartları  üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Şaphane Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını  İşletme  alanında  yapmış  olmak.  Mobil  alışveriş uygulamalarda     tüketici     davranışları,     dürtüsel     alışveriş davranışı    ve    sosyal    medya    kabulü    konularına    yönelik çalışmalar yapmış olmak.
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Doktorasını   Uzaktan   Algılama   ve  Coğrafi   Bilgi  Sistemleri Anabilim  Dalı'nda  yapmış  olmak.  Fotogrametri,  coğrafi  bilgi sistemleri,  üç  boyutlı  modelleme,  artırılmış  gerçeklik,  web tabanlı   görselleştirme  ve  kitle  kaynaklı   verilerin  konumsal analizi konularında çalışmaları olmak.


Yayımlandığı Resmi Gazete : 27.12.2022 Salı tarihli ve 32056 sayılı Resmi Gazete
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2023 Salı (mesai bitimi)

Detaylar için tıklayınız.