ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır. 

 

İlan Sıra
No.
Unvanı Adet KPSS Puan Türü Açıklamalar
1 Sağlık
Teknikeri
2 KPSS P93 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
2 Sağlık
Teknikeri
2 KPSS P93 - Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
- Dijital Tasarım ve Üretim Eğitimi almış olmak ve
bunu belgelendirmek.
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1(bir) ay
mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
3 Sağlık
Teknikeri
2 KPSS P93 - Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Dijital Tasarım ve Üretim Eğitimi almış olmak ve
bunu belgelendirmek.
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1(bir) ay mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
4 Büro Personeli 4 KPSS P93 - Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Önlisans mezuniyeti sonrası muhasebe ve büro işleri alanında en az 1(bir) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile
belgelendirmek.
5 Büro Personeli 1 KPSS P93 - Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak.
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
6 Tekniker 2 KPSS P93 - Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
7 Tekniker 1 KPSS P93 - Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Alanıyla ilgili en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
- En az 1 (bir) yıl özel ya da Kamu Hastanelerinde teknik personel olarak çalışmış olmak ve SGK
Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
8 Teknisyen 1 KPSS P94 - Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı ve
Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak
- En az 1 (bir) yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
9 Teknisyen 4 KPSS P94 - Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
- En az 2 (iki) yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
10 Destek Personeli (Şoför) 1 KPSS P94 - Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun
olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (eski sürücü belgesi olarak E sınıfı)
-SRC-2 belgesi yanında psikoteknik belgesine
sahip olmak.
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Üniversitemizin tüm birimlerinde şoförlük görevinin yanında evrak posta işleri, eşya taşıma, yükleme, teslimat vb. işlerde görevlendirilecektir.
11 Destek Personeli 4 KPSS P94 Üniversitemizin merkez ve ilçelerde bulunan birimlerimizin bahçe bakımı, budama, sulama, çim biçme gibi hizmetleri yapmak üzere görevlendirilecektir.
- Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya
Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
12 Destek Personeli 1 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği Alanı ve Dallarından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı
- Hayvan Yetiştiriciliği Dalından mezun olmak.
13 Destek Personeli 5 KPSS P94 - Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi ve benzer bölümlerinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) kurumundan mezun olup inşaat alanında MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.
- İnşaat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe
sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
14 Destek Personeli 4 KPSS P94 - Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) kurumundan mezun olup sıhhi tesisat alanında MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak.
- Tesisat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe
sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
15 Destek Personeli (Erkek) 18 KPSS P94 Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere;
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
- MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen hijyen sertifikasına sahip olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
16 Destek Personeli (Kadın) 8 KPSS P94 Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere;
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
- MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen hijyen sertifikasına sahip olmak.
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 30 KPSS P94 Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- En az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve
bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan
almış olmak.
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
18 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 10 KPSS P94 Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- En az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve
bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.


I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
15- Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
17- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
18- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
20- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
21- Atanmaya hak kazanan adaylar, personel ihtiyacı durumuna göre Üniversitemiz merkez birimleri ile Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirileceklerdir.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / Kütahya
Başvuru Tarihleri: Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir )
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
10- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
12- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.