LGS 2021 sonuçları açıklandı mı duyuruldu mu? 2021 LGS sonuçları ardından tercihler ne zaman?

LGS'ye katılan adaylar merakla sonuçları beklemeye başladılar. LGS 2021 sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz pazar günü iki oturum halinde tamamlanan LGS'de adaylar ter döktü. Sınava giren öğrenciler LGS tercihleri için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Google Haberlere Abone ol
LGS 2021 sonuçları açıklandı mı duyuruldu mu? 2021 LGS sonuçları ardından tercihler ne zaman?
08.06.2021 12:22

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı gerçekleştirildi. LGS sınavına 1 milyonu aşkın öğrenci katıldı. LGS sonuçları açıklandı mı sorusu sınavın ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? bir diğer merak edilen konu. MEB'in LGS sınavı sonuçlarını açıklama takvimi netleşti...

LGS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 2021 sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS kılavuzuna göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

LGS sonuçları

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? 

Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

LGS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri yapılacak. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

 

Yorumlar