ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Öğretim elemanları alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden

 


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre Öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 27.02.2023 – 13.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 13.03.2023 Saat:17:00
Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi.
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları
İlan Tarihi : 15.03.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 17.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.03.2023

Fakülte Ana Bilim Dalı /Bölüm Unvan Kadro Sayısı Açıklama
Tıp (İngilizce) Anatomi Dr. Öğretim Üyesi 1 Anatomi alanında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.
Tıp Anatomi Dr. Öğretim Üyesi 1 Tıp doktoru ve anatomi uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Acil Tıp Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Acil tıp uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 2 Acil tıp uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Halk Sağlığı Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru ve Halk Sağlığı uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 Genel Cerrahi alanında doçentlik unvanına sahip olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Dr. Öğretim Üyesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, ektopik gebelik ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp (İngilizce) Göğüs Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Göğüs hastalıkları uzmanı ve immünoloji ve alerjik hastalıklar yan dal uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.
Tıp Göğüs Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 2 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp Kardiyoloji Doç. Dr. 1 Kardiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak
Tıp (İngilizce) Kardiyoloji Prof. Dr. 2 Kardiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Nöroloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak,
Tıp (İngilizce) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp Doktoru ve Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon uzmanı olmak
Tıp Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak
Tıp Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp (İngilizce) Tıbbi Farmakoloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak veya Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Tıbbi Patoloji Prof. Dr. 1 Tıbbi patoloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Tıbbi Patoloji Doç. Dr. 1 Tıbbi patoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve sitopatoloji yan dal uzmanı olmak
Tıp Tıbbi Patoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıbbi patoloji uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Göğüs Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Göğüs Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Çocuk Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk cerrahisi uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Çocuk Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk cerrahisi uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 İç hastalıkları uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.
Tıp İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 2 İç Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp İç Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak
Tıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak
Tıp Radyoloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 4 Radyoloji uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji
Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, yumuşak doku enfeksiyonları ve yara ile ilgili çalışmaları olmak
Tıp Göz Hastalıkları Doç. Dr. 1 Göz Hastalıkları Uzmanı olmak
Tıp Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. 2 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçentlik unvanına sahip olmak
Tıp (İngilizce) Nükleer Tıp Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Nükleer Tıp Uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp (İngilizce) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak. Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak
Tıp Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Prof. Dr. 1 Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında doçentlik unvanına sahip olmak, otoloji- otonöroloji konusunda çalışmaları olmak
Tıp Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 2 Beyin Cerrahisi uzmanı olmak
Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğretim Üyesi 2 Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak
Tıp (İngilizce) Üroloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Üroloji uzmanı olmak, yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak
Tıp Üroloji Prof. Dr. 1 Üroloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, üretral darlıklar konusunda çalışma yapmış olmak
Tıp Üroloji Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Üroloji uzmanı olmak
Diş Ortodonti Dr. Öğretim üyesi 1 Ortodonti alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak.
Diş Pedodonti Dr. Öğretim üyesi 1 Pedodonti alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak.
Diş Endodonti Prof./Doç./Dr. Öğr. Üyesi 1 Endodonti alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak.
Eczacılık Farmakoloji Dr. Öğretim Üyesi 1 Farmakoloji uzmanlığı veya doktorası yapmış olmak
Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Spor Bilimleri Spor Yöneticiliği Öğretim Görevlisi 1 Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans yapmış ve Spor Yöneticiliği alanında doktora yeterliliği vermiş olmak
Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Arş. Gör. 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olmak, Hareket ve Antrenman Programında yüksek lisans yapıyor olmak ve üçüncü kademe Atletizm antrenörlük belgesine sahip olmak
Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğretim Üyesi 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak, Çocuk hastalıklarında ve yaşlı beslenmesi konusunda çalışmaları olmak,
Sağlık Bilimleri Hemşirelik Prof. Dr. 1 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Tensel temas, kanguru bakımı ve emzirme konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğretim Üyesi 1 Yüksek lisansını Protez- Ortez ve Biyomekanik alanında ve doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak, Pediatrik rehabilitasyon alanında deneyime sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Ergoterapi Dr. Öğretim Üyesi 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans ve Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Ebelik Doç. Dr. 1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Pre- menstural Sendromda alternatif tedaviler konusunda çalışmaları olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden