Malumun ilanı: Çin, Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı itiraf etti!

13.06.2021 10:00

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, 11 Haziran 2021’de yani geçtiğimiz cuma günü, Twitter üzerinden Uygur Türkleri üzerindeki tavrını ilan eden bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“Türkiye’de yaşayan Xinjiang’dan gelen 20 Uygur, Kazak ve Kırgız vatandaşımız, Xinjiang’daki aileleriyle video konferans aracılığı ile görüştüler. Sıcak ve duygu dolu geçen görüşmede özlem gidererek birbirlerine iyi dileklerini ilettiler. Büyükelçi Liu Shaobin görüşmeye katıldı.”

Belli ki Doğu Türkistan’da yaptıkları baskı ve zulümlere karşı yükselen seslere cevap olarak kendilerini aklamak istemişler. Kendilerini övmek ve Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza karşı bir baskı olmadığını ispat etmek için yaptıkları açıklama, baskıcı yönetimlerinin ilanı olmuş. Kişi hak ve hürriyetlerini engelleyerek gasbeden bu tavırlarını, marifetmiş gibi paylaşıyorlar. Çok garip, Çin’in baskıcı tutumu yöneticilerin de beynini küçültmüş olsa gerek ki bu zorbalıklarını ifşa edip, alkış bekliyorlar… Bugün istediğimiz zaman yurt dışında olan ailemiz yahut bir tanıdığımızla kolayca iletişime geçebiliriz. Bir büyükelçiliğe gidilmesine gerek yok değil mi?

* * * Peki soralım * * *

İnsanların aileleri ile görüşmesi neden olağanüstü bir olaymış gibi açıklanıyor..? Bu bir insanın en tabii hakkı, bu hak üzerinde kimse yetki bulunduramaz ve baskı kuramaz, değil mi?.. Peki, bu en tabii hakkı lütfetmişçesine ilan edişin meali nedir..?

*İşgal ettikten sonra adını Xinjiang(Sincan) olarak değiştirdikleri Doğu Türkistan’daki soydaşlarımız kendi aileleriyle, neden istedikleri zaman kendi cep telefonlarından hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan hür iradeleri ile konuşamıyorlar..?

*ÇHÇ rejimi, vatandaşlarımız dediği, Uygur- Kazak-Kırgız Türkü soydaşlarımızın kendilerine ait bir iletişim aracı, bir telefon kullanmasına izin vermiyor mu..?

*Bu görüşme neden büyükelçilikten yapılıyor ve neden büyükelçi görüşmeye katılıyor..?

*Ailelerin ilettiği iyi dilekler hakikat mi..? Yoksa sırf görüntü vermek için soydaşlarımıza, baskı altında yalan beyan mı verdirttiler..?

*Çin’e göre özgürlük tanımı nedir..? ÇHÇ rejimi, vatandaşlarının aileleriyle telefon görüşmesine dahi karışarak mı, baskıcı bir tutum sergilemediklerini iddia etmektedir..? Bu düpedüz baskıdır!

*Vatandaşlarımız dediği soydaşlarımızın, huzurla yaşadığına inanmalı mıyız..?

* * * Malumun ilanı * * *

Çin aile mahremiyetine saygı göstermeyerek, aile içi ilişkilere dahi karışıyor! Bu açıklamanın bize gösterdiği tek şey, Çin’in sahtekârlığıdır. Bu açıklama ile Çin, Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza uyguladığı baskıyı, kendi ağzı ile doğrulamaktadır.

Sosyal medya üzerinden yapılan bu açıklama ile Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşlarımızın, yurt dışındaki aileleriyle görüşmek gibi en temel hakkının bile Çin tarafından gasbedildiğini bir kez daha görüyoruz.

Uygur Türkleri aileleriyle görüşemiyor, memleketine gidemiyor, gidenler de tutuklanıyor.

2021 yılındayız, esirlik, kölelik bitti! Ama Çin, Uygur Türklerini esir ediyor, zulmediyor, Xinjiang(Sincan) olarak adlandırdıkları Doğu Türkistan bölgesini resmen kapatmış, Birleşmiş Milletler denetçilerini dahi bölgeye almıyor, oradaki Uygur Türklerinin kimseyle iletişim kurmasına müsaade etmiyor, İletişimi de ancak böyle, devlet gözetimi altında dünyayı ve başta Türkiye’yi kandırmak için sağlıyor. Bir insan eğer suçlu değilse; yurt dışında yaşayan ailesi ile görüşmesine, kendinden kaynaklı bir engel olmadığı sürece hiçbir yönetim karışamaz! Bir insanın ailesi ile görüşmesinde bir devlet yetkilisi müdahil olamaz! Aile mahremiyettir, kişisel alandır.

Şimdi bu mesaj karşısında, hâlâ her şeyin güllük gülistanlık olduğuna inanmamız mı bekleniyor..?

Bu açıklama ardından daha da emin olarak söyleyebiliriz ki, Çin; Doğu Türkistan’da Uygur Türklerini esir tutuyor, baskı uyguluyor, zulmediyor!*