Dijital bir sistem oluşturulmalı, yaşlı bireylerin sağlık durumu her yıl takip edilmeli...

Bu öneriler, Meclis Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer aldı.

Dijital sistemle takip önerisi

Yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için koruyucu ve önleyici hizmetlerin önemi vurgulanan raporda, 50 yaş ve üstü kişiler için yaşam boyu dijital takip önerildi.

Aile hekimliklerinin bu konuda merkez olması ve değerlendirmelerin sisteme kaydedilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle tek başına yaşayan ve yoksul olanlara öncelik verilmesi gerektiği kaydedildi.

Komisyon raporunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin ve adli görüşme odalarının, ülke genelinde kurulması istendi.

Adliyelerdeki danışma masalarının artırılması önerildi

Adliyelere başvuran yaşlılar için danışma masası sayısının arttırılması talep edildi. Personele yaşlılarla iletişim konusunda eğitim verilmesi önerildi.

Raporda; sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin artırılmasının ve yaşlılar için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesinin önemine de dikkat çekildi.