Mersin Valiliği, Nişantaşı Eğitim Vakfı ve Yapay Zeka Politikaları Derneği iş birliğinde ‘Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları: Mersin” etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. “Ekonomik Kalkınmanın İtici Gücü Yapay Zeka” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte yapay zekanın tarım sektörüne olumlu yansımaları da ele alındı.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu ve MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, son çeyrek yüzyılda tarımda yapay zeka ile ilgili çalışmaların hız kazandığını belirterek “Gelişen teknolojiyi Mersin’de toprağa, üreticiye ve sektör temsilcilerine fayda sağlayabilecek şekilde kullanmak gerekiyor. Yapay zekanın tarımdaki yerini, uzmanlarımızdan dinledik. Tarım paydaşları, yüksek teknoloji olarak adlandırdığımız dijital tarımı uzun süredir kullanıyor. Hayatımıza dahil olan yapay zekanın tarıma entegresi sayesinde hem toprak verimliliği artıyor hem de zamandan tasarruf edilebiliyor.” şeklinde konuştu.

Sağlık sektöründen tarıma, savunma sanayinden ticarete birçok sektörde yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor. İş dünyasına ve ekonomiye pozitif katkılarının görüldüğü yapay zeka, özellikle tarım sektöründe de kolaylıklar sağlıyor.

Ana teması ‘Ekonomik Kalkınmanın İtici Gücü Yapay Zeka’ olan etkinlik, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın açılış konuşmalarını takiben ‘Her Yönüyle Yapay Zeka’ ve ‘Tarım ve Yapay Zeka’ başlıklarıyla iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu ve MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, Mersin’in tarım alanında ülke ekonomisine önemli katkılar sunan bir kent olduğunu hatırlatarak “Geçtiğimiz aylarda Mersin Tarım Çalıştayı’nı düzenlemiştik ve orada da dijital tarım başlıkları öne çıkmıştı. Tarım ve gıda üssü şehrimiz Mersin’de yapay zekayı toprağa, çiftçiye ve üreticiye benimsetecek ve ürünlerin kalitesini artıracağız. Tarım sektörü denilince akla gelen bir diğer dal hayvancılıktır. Yapay zeka sayesinde büyük işletmeleri olan yetiştiriciler başta olmak üzere sektör temsilcileri de büyük fayda görebilecek. Örneğin bir yetiştirici, hasta hayvanının tespitini yapay zeka sayesinde kolaylıkla yapabilecek ve olası bulaşıcı hastalığın önüne geçilebilecek.” dedi.

Dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliği ve olası gıda krizine karşı her ülkenin akıllı ve doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırması gerektiğinin altını çizen Uysal, tarımda yapay zekanın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte oluşabilecek risklerin de önüne geçilebileceğini söyledi.
Uysal “Son yıllarda en çok konuştuğumuz konuların başında toprağı doğru ve verimli işlemek geliyor. Toprak analizini doğru yapıp ürün uygunluğuna göre ekim biçim yapmak gerekiyor. Yapay zeka teknolojisiyle birlikte tarımda daha fazla verim sağlanarak doğru ürün yetiştirimi gerçekleşecek. Ayrıca bu uygulama veriye dayandığı için çiftçilerin yaşadığı zamansal kısıtlamalar da azalmış olacak. Tarımsal otomasyona da katkı sunan yapay zeka, robotik sistemlerde ise büyük bir potansiyele sahip.” ifadelerine yer verdi.

Tarımda yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte Mersin çiftçisinin ürünlerinde verim ve ürün kalitesinde artış olduğunu gözlemleyeceklerini söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal “Mersin, tarımsal varlığı ve ürün çeşitliliğiyle hem iç pazara satışta hem de dünya pazarlarına ihracatta ilk sıralarda yer alan bir şehir. Yapay zeka ile çiftçilerimizin toprak hazırlığı, gübrelemesi ve hasat gibi işlemlerinde zamandan tasarruf edebilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte verimde ve kalitede iyileşmeler gözlemlenecek. Ayrıca tahmin yetisi de olan yapay zeka sayesinde tarımda tohum ve gübre kalitesi de sağlanabilecek. Hastalık ve zararlı tespitinde de yapay zeka algoritmaları kullanılabilecek. Böylece en kaliteli meyve-sebzeler Mersin’de yetişecek ve Mersin’in ürünleri dünyanın dört bir yanında bilinecek. Şehrin ekonomisi her geçen gün büyümeye devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın yetenek ve verimliliğin artırılması için kullanılması gerektiğinin altını çizen Uysal “Etkin ve verimli bir Üretim planlamasının yapılmasına yapay zeka modülleri destek olabilir ama üretimi insanlar yapmalıdır.  Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin; bir hekim, bir çiftçi, bir mühendis, bir aşçı, bir itfaiyeci yerine geçemeyecektir. Yapay zeka kullanılırken etik ilkelere, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk kurullarına, örf ve adetlerimize uygun hareket etmek son derece önemlidir.” ifadelerine yer verdi.