Mezotelyoma teşhis ve tedavisi

Mezotelyoma genellikler kanser ilerledikten sonra teşhis edilir. Doktor kişisel ve aile hekimliği öyküsü hakkında sorular sorar ve fizik muayene yapar. Ayrıca, asbeste maruz kalma olasılığını değerlendirmek için mezotelyomadan şüphelenilip daha önceki istihdamı hakkında sorar.

Mezotelyoma teşhis ve tedavisi
21.06.2019 23:01

Mezotelyoma genellikler kanser ilerledikten sonra teşhis edilir. Doktor kişisel ve aile hekimliği öyküsü hakkında sorular sorar ve fizik muayene yapar. Ayrıca, asbeste maruz kalma olasılığını değerlendirmek için mezotelyomadan şüphelenilip daha önceki istihdamı hakkında sorar. Mezotelyomadan şüpheleniliyorsa, tanı için yardımcı olmak üzere bir X-ışını veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması gibi görüntüleme taramaları kullanılacaktır.

Biyopsi

Bir biyopsi tanıyı doğrulayabilir. Biyopsi türü semptomların nerede olduğuna bağlıdır.

Göğüs veya karın bölgesinde: Doktor ince iğne aspirasyonu kullanacaktır. Bir miktar sıvı veya doku parçasını çıkarmak ve test etmek için karın ve göğse küçük bir iğne yerleştirilir.

Sadece göğüs bölgesinde: Doktor torakoskopi yapacaktır. Torakoskop, hastanın kaburgalarının arasına küçük bir kesiden sokulur. Torakoskop, göğüs boşluğunu incelemek için tasarlanmış, sonunda küçük bir kamera bulunan bir tüptür. Cerrah daha sonra bir doku parçası alır.

Torakotomi

Bir torakotomide, cerrah hedef bölgeyi görmek ve kanser belirtileri olup olmadığını kontrol etmek için göğsün kaburgalarının arasını açar. Laboratuarda test edilmek üzere bazı dokular çıkarılabilir.

Laparoskopi veya laparotomi

Karın bölgesinde semptomlar varsa, doktor bölgeyi incelemek ve test için doku örnekleri almak için laparoskopi veya laparotomi yapabilir. Bir laparoskopi, karın duvarındaki küçük bir insizyona laparoskopu yerleştirmeyi içerir. Laparoskopta torakoskop gibi küçük bir kamera vardır. Örnekler alınabilir.

Daha fazla bilgi gerekirse, laparotomi istenebilir. Cerrah karnı açar ve inceler. Doku örnekleri çıkartılabilir ve laboratuara gönderilebilir. Bir patolog, malignite olup olmadığını, hangi tür hücrelerin dahil olduğunu ve kanserin ne kadar gelişmiş olduğunu görmek için doku veya sıvı örneklerine mikroskopla bakabilir.

Cerrah bir akciğerin tümünü veya bir kısmını çıkarmayı planlıyorsa, akciğerlerin ameliyattan önce ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için akciğer fonksiyon testleri yapılabilir. Bu ameliyatın güvenli olup olmadığını gösterecektir.

Teşhis, kanser olup olmadığını ve ne kadar yayıldığını teyit edecektir. Kanserin evresi, evre 1 ve evre 4 arasında atanacaktır. Evre 1 mezotelyoma, kanser hala akciğer çevresindeki astar içinde lokalize ve yayılmadı, 4. Aşamada, uzak organlara ve göğsün etrafına yayıldı anlamına gelir.

Tedavi

Tedavi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır:

  • Kanserin yeri

  • Kanser evresi

  • Hastanın genel sağlığı ve yaşı

Mezotelyoma genellikle bir ilerlemeden sonra tespit edilir ve genellikle saldırgandır. Bu nedenle, hastaların yarısından azı tanıdan bir yıl sonra hayatta kalacaktır. Son derece gelişmiş tümörler artık cerrahi olarak çıkarılamaz. Birçok vakada kalan tek seçenek kanseri kontrol altına almak, yavaşlatmak ve hasta için rahatlığı en üst düzeye çıkarmaktır.

Geç aşamada tedavi bazen ciddi yan etkilere neden olabilir, bu nedenle ağrı yönetimi ve yaşam kalitesini optimize etmek daha iyi bir seçenek olabilir. Doktor, hasta ve aile üyeleri, çeşitli tedavi seçeneklerini iyice tartışmalıdır.

Tedavi seçenekleri

Seçenekler şunları içerir:

Cerrahi: Cerrah, tümörleri invaziv bir işlemle uzaklaştırır. Normalde, bu yalnızca erken aşamalarda uygundur. Kanserin tamamını veya bir kısmını çıkarmak tümör büyümesini yavaşlatabilir ve semptomları hafifletebilir. Bazen, cerrah akciğer ve çevresindeki dokuyu temizler, ardından radyasyon tedavisi uygulanır.

Bir plörektomi veya peritonektomi semptomları hafifletmek için akciğerlerin veya karın boşluğunun etrafındaki astarı çıkarır. Tamamen alınamayan bir tümör kesilebilir veya boyut olarak küçültülebilir. Akciğerlerdeki sıvıyı boşaltmak için bir kateter veya tüp takılabilir.

Plörodezis: Tetrasiklin veya bleomisin gibi ilaçlar, plöura sokulur. Bu, plevrayı tekrar bir araya getirir ve boşlukta potansiyel sıvı birikimini bloke eder.

Kemoterapi: Tümörler cerrahi olarak alınamıyorsa, onları küçültmek ve ilerlemelerini yavaşlatmak için kemoterapi kullanılabilir. Bir tümörün çıkarılmasını kolaylaştırmak için ameliyattan önce neoadjuvan kemoterapi uygulanabilir. Adjuvan kemoterapi ameliyat sonrası nüksü önlemek için kullanılır.

Radyasyon tedavisi: Plevral mezotelyoma hastalarında semptomların şiddetini azaltmak için kullanılabilir. Bazen bir biyopsi veya ameliyattan sonra metastazı önlemek için kullanılır.

Kanser hücreleri ameliyat sonrası geride kalabilir ve nüks etmeye devam edebilir Kemoterapi veya radyasyon terapisi bazen bu riski azaltabilir.

Genel olarak, mezotelyoma hastalarının prognozu cesaret verici değildir. Malign mezotelyoma oldukça agresif bir kanser türüdür. Aynı zamanda uzun bir gecikme süresi vardır, bu nedenle tanı sıklıkla kanser zaten ilerletildiğinde gerçekleşir.

Hastanın istisnalar olduğunu göz önünde bulundurması gerekir ve semptom yönetimi için yeni tedaviler ve olasılıklarla ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Yorumlar