Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, devlet deneyimi yüksek kadroları ile Türkiye için çok önemli bir görevi ifa ve icra ettiğini bildirdi. 2023 yılında toplam 88 milyar 231 milyon TL yedek ödeneğin Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde öngörüldüğünü bildiren MHP’li Abdurrahman Başkan, 2021 yılı bütçesinde öngörülen 174,5 milyon TL tutarındaki doğal afet giderlerini karşılama ödeneğinin tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bütçesine aktarıldığına dikkat çekti.

Söz konusu ödeneğin, tabiî afete maruz kalan yörelerindeki belediye ve özel idarelerine hasar ve tahribatları gidermek amacıyla aktarıldığını bildiren MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 2021 yılında yaşanan ve başta Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerini etkileyen orman yangınlarında zarar gören Yörük Türkmenler için Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin himayelerinde yürütülen kampanya ile ilgili bilgiler paylaştı.

Abdurrahman Başkan, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin himayeleri ve talimatlarıyla, yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde ‘5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası’ boyunca 1348‘si koyun, 1045 keçi olmak üzere toplam 2393 küçükbaş hayvan ile 107 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2500 baş hayvanın afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.

MHP’li Abdurrahman Başkan, bu anlamlı kampanyaya maddi manevi desteklerini esirgemeyen MHP teşkilatlarına, belediyelere ve yardım kampanyasının koordinasyonunu üstlenen Ülkü Ocakları’na şükranlarımı arz etiğini söyledi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin “Gerektiğinde Kullanılabilecek Ödenekler” başlıklı 5’inci maddesi üzerine MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, özetle şunları söyledi:

ÇOK ÖNEMLİ GÖREV İFA VE İCRA EDİYORLAR

“5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde 2’sine kadar yedek ödenek konulabileceği ve bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alınmaktadır.

Söz konusu hüküm kapsamında bütçe kanununun 5 inci maddesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine “Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği”, “Yedek Ödenek”, “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği” ile “Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneğinin konulmasına ve ilgili kuruluşların bütçelerine aktarılmasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Devlet deneyimi yüksek kadroları ile ülkemiz için çok önemli bir görevi ifa ve icra etmektedir.

2023 yılında toplam 88 milyar 231 milyon TL yedek ödenek Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde öngörülmektedir.

2021 ÖDENEKLERİ AFAD BÜTÇESİNE AKTARILDI

2022 yılında ek bütçe ile eklenen ödenekler dâhil yedek ödenek tutarı 60 milyar 205 milyon TL olmuştur.

Bunun yanı sıra 5018 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan ‘Malî yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilir’ Hükmüne istinaden 2021 yılı yedek ödenek kullanımları Strateji ve Bütçe Başkanlığı web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ayrıca 2021 yılı bütçesinde öngörülen 174,5 milyon TL tutarındaki doğal afet giderlerini karşılama ödeneğinin tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bütçesine aktarılmıştır.

AFAD tarafından da söz konusu ödenek, ülkemizin tabiî afete maruz kalan yörelerindeki belediye ve özel idarelerine maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak aktarılarak kullandırılmıştır.”

4 İLÇEYİ ETKİLEYEN BÜYÜK ORMAN YANGININI HATIRLATTI

Konuşmasında 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 12:00 sularında Manavgat’ta başlayan ve Alanya, Gündoğmuş, Akseki ilçelerinde toplam 59 mahallede 11 gün etkili olan yangında 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 61.500 hektar orman alanının yandığını hatırlatan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, zarar görenler için9 başlatılan yardım kampanyalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yangının başlamasıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınarak, yereldeki tüm çalışma guruplarının çalışmaları, Manavgat kurulan AFAD Yönetim Merkezi’nden yönetilmiştir.

Orman yangının söndürme çalışmalarına, 870’i diğer illerimizden gelen personel olmak üzere, toplam 8.029 kişi, 40 civarında hava aracı ve 2.000 civarında kara aracı ile müdahalede bulunulmuştur. 23 STK bünyesindeki 615 kişi ve 97 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale çalışmalarına destek vermiştir.

Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş İlçelerinde etkili olan orman yangını afeti sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan hasar tespit işlemlerinde 1.313 adet konut ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak olarak tespit edilmiştir.

Konutları hasar gören afetzedelerden 666 kişi AFAD’dan, 234 kişi kentsel dönüşümden hak sahibi olarak kabul edilmiş olup toplam 900 adet konut, 4 adet Köy Konağı ve 1 Cami TOKİ tarafından yapılmaktadır.

Yapımına başlanan 889 adet konutun 145’i tek katlı, 743’ü çift katlı olarak inşa edilmektedir.

Manavgat ilçesinde 201 adet konutun yapımı tamamlanmış olup 178 konut AFAD tarafından, 15 konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından teslim alınarak hak sahibi ailelere teslim edilmiştir.

3.12.2022 Tarihinde 187 adet konutun kura çekimi yapılmış olup, ruhsat ve iskân işlemleri tamamlanarak konut teslimleri yapılacaktır.

MHP’NİN “5 KEÇİ 5 KOYUN VE 2 DÜVE YARDIM KAMPANYASI”

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat merkezli başlayıp, günlerce devam eden ve milletçe ciğerimizi yakan orman yangınları, özellikle geçim kaynağı hayvancılık olan Yörük Türkmen vatandaşlarımızı etkilemiş, Yörüklerimizin yaşamlarında önemli bir yere sahip yüzlerce hayvan telef olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin himayeleri ve talimatlarıyla, yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 Ağustos 2021 tarihinde “5 keçi 5 koyun ve 2 düve yardım kampanyası”

Milliyetçi Hareket partisi olarak il, ilçe teşkilatlarımızın yanı sıra belediyelerimizin desteği ve Ülkü Ocaklarımızın koordinasyonuyla başlattık ve başarılı bir şekilde yürüttük.

3 etap halinde gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyamız boyunca 1348‘si koyun, 1045 keçi olmak üzere toplam 2393 küçükbaş hayvan ile 107 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2500 baş hayvan afetzedelere ulaştırılmıştır.

Bu anlamlı kampanyaya maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm teşkilatlarımıza, belediyelerimize ve yardım kampanyamızın koordinasyonunu üstlenen Ülkü Ocaklarımıza şükranlarımı arz ediyorum.”

“ALLAH ÜLKEMİZİ FELAKETLERDEN KORUSUN”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, konuşmasın son bölümünde pazartesi günü Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan selde zarara uğrayanlara ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, yardımlarla ilgili olarak da şunları söyledi:

“İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2,5 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtmek istiyorum.

Allah, ülkemizi milletimizi felaketlerden, afetlerden korusun, birliğimizi daim kılsın. Bu düşüncelerle sözlerimize son verirken, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.”