MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, depremlerin ertelenemez maliyetinin, ekonomide ilave tedbirler alma zaruretini ortaya çıkardığını belirterek, "Depremlerin yol açtığı felaketin ekonomik etkilerinin devletimizin kudreti ve milletimizin desteğiyle hızla ortadan kaldırılması için olağanüstü bir gayret gösterilmektedir." dedi. Aksu, Genel Kurulda, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi üzerinde MHP Grubu adına konuştu.

Aksu, Genel Kurulda, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi üzerinde MHP Grubu adına konuştu.

Önergenin, kısa süre önce TBMM'de kabul edilen kanunlara ilişkin olduğunu anlatan Aksu, söz konusu yasaların, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisine, yeniden inşa ve ihya ile yaraların sarılmasına, çalışan ve emeklilerin maaşlarında iyileştirmelere ilişkin bazı düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulandığı son 5 yılda, ortaya çıkan birçok olumsuz gelişmeye rağmen büyüdüğüne işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde vatandaşlarımızın alım gücünü enflasyona karşı korumaya dönük politikaların uygulanmasına da devam edilmiştir. Terörle mücadelede destan yazılmış, diplomaside önemli bir aktör haline gelinmiş, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye, huzur ve güven adası olmuştur. Ancak depremlerin ertelenemez maliyeti, ekonomide ilave tedbirler alma zaruretini ortaya çıkarmıştır. Depremler, 120 bin kilometrekarelik bir alanda Türkiye'nin tarımsal ve sanayi üretimin yoğun olarak yapıldığı 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyerek büyük bir yıkıma neden olmuştur. Yarım milyondan fazla bina zarar görmüş; ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı zarara uğramış, önemli maddi kayıplar oluşmuş aynı zamanda 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetmiştir. Depremlerin yol açtığı felaketin ekonomik etkilerinin devletimizin kudreti ve milletimizin desteğiyle hızla ortadan kaldırılması için olağanüstü bir gayret gösterilmektedir."

Aksu, depremlerin ardından, ek bütçeden 527,3 milyar lira afete dönük ödenek ayrıldığını, 2023 yılında diğer ödenek imkanları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla sadece bu yıl bütçeden 762 milyar lira harcama yapılmasının öngörüldüğünü de söyledi.

"Önceliğimiz, depremin yaralarının bir an önce sarılması"

MHP'li Aksu, alınan bazı tedbirlerle depreme bağlı finansman ihtiyacının bir kısmının karşılanmasının mümkün hale geldiğine dikkati çekerek, "Önceliğimiz, asrın felaketi depremin yaralarının bir an önce sarılması, deprem bölgesinde hayatın normalleşmesidir." dedi.

Memur ve emekli maaş artışlarına yönelik düzenlemeleri anımsatan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği emekli aylıklarının iyileştirilmesi ihtiyacına dönük olarak Sayın Cumhurbaşkanımız dün kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluğun ortaya çıktığından bahisle hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza gösterilmeyeceği, bunu da geciktirmeden yılbaşı civarında neticeye ulaştırmayı planladıklarını açıklamıştır. MHP olarak arzumuz, emekli aylıklarında yapılacak artışın gerçekleştirilmesi, tüm vatandaşlarımızın hayat pahalılığı karşısında korunması ve gelirlerinin onları enflasyona ezdirmeyecek seviyede tutulmasıdır."

İsmail Faruk Aksu, üreten, istihdam yaratan, üretilen değerden herkesin adil pay almasını mümkün kılan ve gelir dağılımını adaletli hale getiren nimet ve külfetin bütün kesimlerce hakça paylaşımına dayanan bir ekonomik ve toplumsal düzenin tesis edilmesini öngördüklerine dikkati çekerek, "Bu doğrultuda, devletin kamu giderlerini karşılamada temel gelir kaynağı olan vergileri herkesin mali gücüne göre ödemesini ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasını gerekli görüyoruz. Kamu harcamalarında israf ve usulsüzlüğün önlendiği, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alındığı ve bunlara yönelik yapısal tedbirlerin devreye konulduğu bir mali yapıyı hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

MHP'li Aksu, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, bakıma muhtaç insanların her şartta yanında olmayı sürdüreceklerine işaret ederek, milletin her sorununun kendilerinin sorunu, bu sorunlara çare ve çözüm bulunacak adresin ise TBMM olduğunu söyledi.

Aksu, Hükümet ve TBMM'nin, tüm vatandaşların sorunlarına hakkaniyetle çözüm oluşturabilecek önlemleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğini; bu nedenle CHP'nin önerisini desteklemediklerini dile getirdi.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

Kaynak: AA