MHP Kayseri Milletvekilimiz Mustafa Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2. bölümü üzerinde konuştu.
MHP'li Ersoy'un açıklaması şu şekilde;

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin konuşmama konu ikinci bölümü, teklifin 7 ila 12'nci maddelerini kapsamaktadır. Teklifle öncelikle emeklilerimizin ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak emeklilerimizin aylıklarında devletimizin imkânları dâhilinde iyileştirmeler yapılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalarla, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ve hak sahiplerinin emekli aylıklarına 2024 yılı Ocak ayında yapılacak altı aylık zam oranının Genel Kurulun takdirine sunulacak değişiklikle yüzde 49,25'e yükseltilmesi öngörülmektedir. Teklifle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 24'üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının kaldırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yapılacak düzenlemelerle ölçüm, inceleme ve araştırma yapma, bilgi, belge ve numune alma, kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman, muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarına ilişkin inceleme, kontrol, denetim, yetki ve sorumluluğuna ilişkin hükümler yargı kararları çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. Son olarak 6331 sayılı Kanun’un bu Teklif ile ilga edilen 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasına yapılan atfın yeni ihdas edilen 24 (a) maddesine yapılması için uyum düzenlenmesinin yapılması amaçlanmaktadır.

Konuşmamın devamında, Kayseri Ticaret Odamızın 37'nci Sigorta Acenteleri ve Aracıları Komitesi il delegelerinin tarafımıza iletmiş oldukları taleplerden bahsetmek istiyorum. Usulsüz poliçe kesen ve kestiren brokerlar, sigorta acenteleri ve şube işi yapan acentelere kanuna aykırı işlem tespit edildiği takdirde cezai yaptırım olarak on beş gün kapatma ve ikinci defa tekrarlanmasında meslekten men edilme yaptırımı uygulanması talep edilmektedir. Bununla birlikte, özellikle de son zamanlarda birçok sigorta şirketinin zarar ettikleri gerekçesiyle trafik sigortası poliçesi kesmedikleri beyan edilmektedir. Bu sebeple, trafik sigortası ruhsatı olan sigorta şirketlerinin müşterilerinin trafik sigortası taleplerini mazeret göstermeksizin düzenlemelerini düzenlemeyen şirketlere yaptırım uygulanmasını, yine trafik sigortası bulunan şirketlerin trafik sigorta ruhsatına uygun şekildeki poliçe ve benzeri poliçelere gerek kalmadan poliçe düzenlemelerini, ayrıca, orantılı yüzdeye gerek kalmadan aldıkları ruhsata uygun olarak tek başına trafik sigortası düzenlemesi ve bu konuda acenteye baskı yapmamaları, trafik sigortası düzenleyen şirketlerin müşterisini mağdur etmeden kendi müşterisinin hasarını ödeyip daha sonra bu bedeli karşı şirketten talep etmesinin sağlanması, şube işi yapan acentelerin her yıl bağlı bulundukları ticaret odalarına şube müdürlerinin belgelerini yeniden ibraz etmesi, DASK sigortalarının DASK’a tabi konutlarda zorunlu olarak yaptırılmasının sağlanması ve gerekirse elektrik, su ve doğal gaz gibi zaruri abonelikler için DASK’ın zorunlu evraklar arasında tutularak vatandaşlarımızın deprem ve diğer doğal afetlerden en asgari zararla kurtulabilmesi için sigorta yaptırmaya teşvik edilmesinin sağlanması, sigorta şirketlerinin uyguladığı acenteler arası fiyat farklılığının ortadan kaldırılması, böylece tüm satış kanallarının da eşit şartlarda mesleğini icra etmeleri talep edilmektedir.

Sözlerimi noktalamadan önce, seçim bölgem olan Kayseri’mizin merkezine 38 kilometre mesafede bulunan, dokuma halısı, her derde şifa gilaburu bitkisi, doğası ve tarihî dokusuyla şehrimizin gelişmeye açık en potansiyel ilçelerinden olan Bünyan’ımızdan bahsetmek istiyorum. Bünyan Kayseri’nin en yakın ve ulaşılabilir ilçelerinin başında gelmektedir. Ülkemizde Selçuklu izlerinin en yoğun görülebileceği şehirdir. Geçmişi 1000’li yıllara kadar giden Bünyan’ımızın tarihsel arka planı oldukça güçlüdür. Bünyan muhteşem Selçuklu kervansaraylarına ev sahipliği yapmaktadır. Bünyan’ın yeşil olmasına vesile olan Pınarbaşı suyu, aynı zamanda, Bünyan’ı ziyaret eden misafirlerin keyifle zaman geçirdiği mesire alanlarına sahiptir. Turizm sevenlerin yeni ilgi odağı yeşil Bünyan, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Beyefendi’nin öncülüğünde Bünyan Kayabaşı Cam Seyir Terası, misafirlerin beğenisine sunulmuştur. Kayabaşı Cam Seyir Teras, açıldığı altı aylık zaman diliminde yarım milyona yakın ziyaretçiyi misafir etmiştir. Bakın, bu, çok ciddi bir rakamdır; bu veriler aslında bölgenin turizm potansiyelini ve insanlarımızın turizm alanına olan merakını da ortaya koymaktadır.

Bünyan’ımız Kayseri’de bulunan diğer 16 ilçemizde olduğu gibi Cumhur İttifakı belediyelerimiz uhdesinde olan ilçelerimizden bir tanesidir. 2019 yerel seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkanı seçilen ve bu dönem aday gösterilmeyen Özkan Altun Başkanımıza mütevazı ve öz verili çalışmalarından dolayı, Bünyan’ımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki mahalli idareler seçimleri için partimiz, Milliyetçi Hareket Partisinden Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selahattin Metin Başkanımızın projeleriyle ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Beyefendi’nin yeşil Bünyan’ımızı sanayi ve turizm merkezi hâline getirmek için destekleriyle genelden yerele çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle uygulayacak, Bünyan’ımızı bölgenin en kalkınmış ilçe merkezlerinden biri hâline Allah’ın izniyle getireceğiz.

Editör: Arda Erden