Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle Anayasa'nın 24'üncü maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.

Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.

Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.

Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.

EVLİLİK BİRLİĞİ
Anayasa'nın 41'inci maddesinin, "Ailenin korunması ve çocuk hakları" şeklindeki birinci kenar başlığı, "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" olarak değiştiriliyor.

Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor. Teklif, evlilik birliğini, "Ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabilir" şeklinde yeniden tanımlıyor.

GÖRÜŞMELERDEN
Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde İP ve CHP milletvekilleri, teklifin, başörtüsüne yönelik olan ilk maddesinde ortak değişiklik önergesi vererek, metinden "dini inancı sebebiyle" ifadelerinin çıkarılmasını talep etti.

Erhan Usta, İP ve CHP olarak önergelerinin kabulü şartıyla maddeye destek verdiklerini belirterek, başörtüsü üzerinden kadınların hiçbir baskı ya da dayatmayla karşılaşmamalarını da bu şekilde sağlamak istediklerini kaydetti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, siyasi iktidarların hakim inanç yaklaşımlarına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Dini inancı" şeklindeki yaklaşımın özgürlükler referanslı tarif edilmesi gerektiğini savunan Tezcan, konunun dini referans üzerinden yürütmenin doğru olmayacağını iddia etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, yakın geçmişte, hafızalarda tazeliğini koruyan olaylar olduğunu vurguladı.

İnsanların başını örtmesi ya da kıyafeti sebebiyle eğitim hakkından, kamu hizmetlerinden yararlanamadığını anlatan Yıldız, bunun insan haklarına, medeni dünyaya yakışmayan davranışlar olduğunu kaydetti.

Tercih yapan nice kadının hayalinden, istikbalinden olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şimdi bir yasak yok, doğru, ama 2012'ye kadar bu yasağın etkilerini gördük. Keyfiliklerle, yönetmeliklerle, idari kararlarla buraya geldik. Bir temel hak olan inanma hakkını anayasanın koruması altına almaktan niçin beri duralım, niçin karşı çıkalım. Dini inancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını bana anlatacak, beni ikna edecek bir arkadaşımız var mı?" diye konuştu.

ÖNERGE REDDEDİLDİ, MUHALEFET KOMİSYONDAN AYRILDI
Sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerini dile getirdiği komisyonda, konuşmaların tamamlanması sonrası oylamaya sunulan CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesi kabul edilmedi.

Daha sonra yapılan oylamada, başörtüsüne yönelik değişiklik içeren teklifin birinci maddesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Bu şartlarda komisyonda durmanın anlamı bulunmadığını belirten Usta, partisinin milletvekilleriyle salondan ayrıldı.

Bülent Tezcan da komisyonda kalamayacaklarını belirttikten sonra partisinin milletvekilleriyle toplantıdan ayrıldı.

"KURGU VE TİYATRO" ELEŞTİRİSİ
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP ve İP'nin komisyon üyesi olan ve olmayan milletvekilleriyle komisyondan ayrıldığını ifade ederek, emir ve talimatla hareket ettiklerini söyledi. Akbaşoğlu, bu konuyu siyasi istismar meselesi yapanların da İP ve CHP olduğunu ifade etti.

SALONU TERK EDECEKLERİNİ BİLİYORDUK
MHP'li Feti Yıldız, CHP ve İP milletvekillerine konuşmaları için istedikleri kadar süre tanındığını ancak söyleyecekleri fazla bir şey bulunmadığını belirterek, "Bir cümle üzerine, bir kelime üzerine kurgulanmış bir tertip. İkinci maddeye geçildiğinde salonu terk edeceklerini biliyorduk. Öyle bir hazırlıkları vardı. Başka türlü bir davranış bekleyemezdik. Anlattıklarının hiçbir mantığı olmadığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Elbette başörtüsü dini inanç gereğidir. Dini inanç gereğinin çıkarılmasının herhangi bir noktasında MHP yoktur." dedi.

Daha sonra, teklifin "evlilik birliğinin" tanımlandığı maddesi üzerinde müzakereye geçildi. Maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada teklif komisyonda kabul edildi.

HAYIRLI OLSUN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Başörtüsü ve ailenin korunmasıyla ilgili değişiklik teklifi’nin” anayasa komisyonunda yapılan müzakeresinde İP ve CHP müşterek değişiklik önergesi verdi. “Dini inançı sebebiyle başını örtmesi” cümlesininin metinden çıkarılması istendi. Ailenin korunmasıyla ilgili teklifin tamamen çıkarılması istediler ancak, bu teklif MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Anayasanın 24.ve 41. Maddelerindeki değişiklik teklifi oylanarak komisyonda kabul edildi. Hayırlı olsun. Hiçbir organizasyonun milletimizin mahremiyetini, ailesini, cinsiyetini ve nesillerini bozmaya gücü yetmeyecektir" diye ifade etti.

Editör: Ferhat Erdemir