MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve on binlerce kararda uygulanan TCK 220/6 maddesinin bu sıralar iptalinin gündeme gelmesini ilginç bulduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden açıklama yapan MHP’li Yıldız, “Anayasa Mahkemesi ne yapıyor, niçin yapıyor?” sorusunu sorarak şunları ifade etti:

“Türk Ceza Kanunu'nun  220/6 maddesinde yer alan ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

İptal kararı, 4 ay sonra yürürlüğe girecek.

 Kararın gerekçesinde, ‘kuralların kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarını önleyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olmadığı ve kanunilik şartını taşımadığı’ belirtildi.

Yargı makamlarının da ‘örgüt adına işlenen suç kavramının somut olayın özelliklerine göre farklı yorumladıkları ve belirliliğin yargısal yorumla da sağlanamadığı anlaşılmaktadır’ denildi.

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve onbinlerce kararda uygulanan TCK 220/6 maddesinin bu sıralar iptalinin gündeme gelmesi ilginç.”

Editör: Ferhat Erdemir