MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'a ilişkin aldığı kararı sert bir dille eleştirdi. Yıldız'ın açıklaması şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu , “TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali” istemiyle CHP’nin yaptığı başvuru ile Atalay’ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu “yetkisizlik nedeniyle reddetmek “ yerine ;
Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak ;
“Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. “Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı kalmama tavrını  sürdürüyor. 

“Anayasa’nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.”

 Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM’de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM’ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir . 

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son  başvuruyu yine “yetkisizlik sebebiyle reddetmesi” gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip “karar verilmesine yer olmadığı kararı” vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir. 
Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır . 
Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı  vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasayı ve TBMM’yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz."

Editör: Elif Bilir