Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına konuşma yaptı. Kılıç konuşmasının başında TBMM’de rahatsızlanarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez’e rahmet diledi. “ Türkiye 2024 yılı bütçesinde en fazla pay Milli Eğitim’e ayrılarak eğitimin niteliğinin daha da iyileştirilmesinin amaçlandığı apaçık görülmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini tümüyle olumlu değerlendiriyor ve destekliyoruz.” Dedi.

MHP’li Filiz Kılıç’ın konuşmasının tamamı:

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri; Ekranları başında bizleri izleyen yüce Türk Milleti; Milli Eğitim Bakanlığımızın 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Saadet Partisi Kocaeli milletvekili merhum Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.  Sözlerime başlamadan önce Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi’nin, “Türk milleti ve onun ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı”nı benimsediğini ve kalben desteklediğini muhterem heyetinizin huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim.  Cumhur İttifakı’nın dik duruşuyla desteklediği Türk asrı ve Türkiye Yüzyılı bütçesinin neredeyse %15’i, yani en büyük payı eğitime ayrılmıştır.

TÜRKİYE EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRDI

Sayın Milletvekilleri, Bir milletin kimliği, gelişmişlik düzeyi, ekonomisi, hayat standartları eğitim düzeyi ile eş değer seviyededir. Eğitim politikalarının temel amacı; Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü, erdemli ve inançlı nesillerin yetiştirilmesidir. Cumhur İttifakımızın sorumlu ve ilkeli duruşu, iki liderin nezaket ve görgü çerçevesindeki diyaloğuyla, her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli atılımlar yapılmaktadır. Nitekim atılan kararlı adımlar ve uygulanan doğru politikalar sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış, kız öğrencilerimizin oranı erkek öğrencilerimizi geçmiştir. Ülkemizde son yıllarda eğitimde fiziki, teknolojik ve beşerî kapasitenin artırılmasına yönelik önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalmıştır. Okul öncesi ve temel eğitimde okullaşma oranında ciddi iyileşmelerle birlikte eğitime erişim de kolaylaşmıştır. 2024 yılı bütçesinde en fazla pay Milli Eğitim’e ayrılarak eğitimin niteliğinin daha da iyileştirilmesinin amaçlandığı apaçık görülmektedir. Eğitimin niteliğinin artırılmasındaki en önemli ölçüt de hiç kuşkusuz öğretmenlerimizin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maddi ve manevi beklentilerinin mümkün olan en üst seviyede temin edilmesidir. Sorunsuz öğretmen, sorunsuz eğitim; huzurlu öğretmen huzurlu öğrenci ve aile demektir. Akademisyen kökenli bir vekil olarak altını çizmek isterim ki, öğretmenlerimizin her daim ve her şartta hem şahsım hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE KADEMELİ ÇÖZÜM

Öğretmenlik Meslek Kanunuyla, seçim beyannamemizde yer verdiğimiz öğretmenlerimizin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını mümkün kılacak yasal düzenlemeler mecliste yapılmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılarak imkânlarının genişletilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra atanamayan öğretmen sorununun kademeli olarak çözülmesini ve bu konunun sorun olmaktan çıkarılmasını gerekli görüyoruz. Nitekim bu konuyla ilgili Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Öğretmenler Günü’nde “Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir.” demiş ve partimizin görüşünü kamuoyu ile paylaşmıştır.

“DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ” PROJESİNE ÖNEM VERİYOR VE DESTEKLİYORUZ

Sayın Bakan, Değerli milletvekilleri, Eğitimin her kademesinde müfredatın milli ve çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde planlanması ve uygulanması esas olmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle “Bugün Türkçe; milletimizin kurduğu son büyük devletin, Türkiye’nin sahibini ve egemen unsurunu temsil eden bir ses bayrağı olarak topraklarımızda dalgalanmaktadır.” Bu kapsamda bakanlığımızın başlatmış olduğu “Dilimizin Zenginlikleri” projesine önem veriyor ve destekliyoruz.

“OLGUNLAŞMA SINAVINI ESAS ALAN BİR EĞİTİM MODELİ”

Sayın Milletvekilleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğünü yapmış olmam hasebiyle akademik camiayla yakinen ilgilenen bir milletvekiliyim. Binlerce gencimize doğru bilgiye ulaşmada rehberlik etmek, arkadaşlık etmek, hatta yeri geldiğinde annelik içgüdüleriyle sırdaşlık etmenin gurur ve mutluluğunu yıllarca yaşadım. Son yıllarda yükseköğretimde eğitime erişim hususunda çok önemli adımlar atıldı.  Yükseköğretimin her kademesinde öğrenim görmek isteyenlere geniş imkânlar sunuldu. Ancak, lisans ya da lisansüstü seviyede öğrenim görenlerin sayısı hızla artarken bazı iş sektörlerinde çalışacak gençlerimizin sayısı hızla azalmış, bu da bu alanlarda yetişmiş insan gücü açısından ciddi sorunlar yaratmıştır. Ekonominin ihtiyacı olan ara insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla beceri kazandırıcı ve örgün mesleki teknik eğitime ağırlık verilerek eğitim programlarının meslek standardına dayalı olarak yeniden düzenlenmesi ve ortaöğretim içindeki payının yükseltilmesi gerekmektedir. Eğitim süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesinin yanı sıra eğitim-istihdam ilişkisinin dünyayla rekabet edebilecek, Türkiye’yi küresel bir güç ve lider ülke yapacak nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanmasını gerekli görüyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlerimizin üniversite çağına gelmeden önce ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanacak müfredatla, ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modeliyle farklı çalışma alanlarına ya da eğitim kurumlarına yönlendirilmelerinin uygun olacağını düşünüyor ve bu konuda başlatılan çalışmaların hızlandırılmasını arzu ediyoruz.

MİLLİYETÇİLİK=ÇEVRECİLİLİK

Yine “Milliyetçilik çevreciliktir” bilinciyle, okul öncesi eğitimden başlayarak yeni nesillerin çevre duyarlılığını edinmesini ve milli hazinemiz olan doğal kaynak kullanma bilincini kazanmasını önemsiyoruz. Bütün bakanlıklar nezdinde Türk dünyası ile ortak çalışmalar yapılması, Türk devletleri birliğinin güçlenmesi açısından önem arz etmektir. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda öncü ve etkin rol oynamasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.  Disiplinler üstü bir yaklaşımla, gençlerimizin şanlı Türk tarihinden ve kurucu değerlerinden ilham alarak, geleceğe güvenle bakan, Anadolu irfanının faziletleri ile yetişmiş nitelikli, ahlaklı ve erdemli olmalarını arzu ediyoruz.

AVANOS ANADOLU LİSESİ BİNASINA TAŞINARAK AYNI BİNADA İKİ AYRI OKUL ŞU AN İÇİN EĞİTİME DEVAM ETMEKTEDİR

Değerli Başkan, Sayın Milletvekilleri, Seçim bölgem Nevşehir’in incisi Avanos’umuzda, hükümet konağı binasının kullanıma uygun olmadığının tespiti ile başlayan süreçte, Avanos Mesleki Teknik Anadolu Lisemize ait bina Adliye binası olarak tahsis edilmiş ve Avanos Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, Avanos Anadolu Lisesi binasına taşınarak aynı binada iki ayrı okul şu an için eğitime devam etmektedir. Bu durum kapasite anlamında çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle Avanos Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin olmazsa olmazı atölyeleri için yer problemi had safhadadır. İki okulun aynı binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi durumunda atölye problemi çözümsüz görülmektedir. İsteğimiz; ilçemize 16 derslik ve 3 atölyenin yerleşebileceği bir Lise binasıdır. Ayrıca TOKİ bölgesinde de 16 derslikli bir İlkokul binası için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Millî Eğitim Bakanlığımıza resmi yazı gönderilmiştir. Acil ihtiyaç olan okulumuzun kısa sürede faaliyete geçmesini ümit ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini tümüyle olumlu değerlendiriyor ve destekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ve onları yetiştiren cefakâr ve vefakâr öğretmenlerine eğitim hayatlarında üstün başarılar diliyor, 2024 yılı bütçesinin aziz milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.  Muhterem heyetinizi ve büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum.

Editör: Bilge Güler