MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, katıldığı bir televizyon programında  önemli açıklamalarda bulundu.

MHPli Karakaya:  Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Devlet Bahçeli'nin liderlik vizyonları, Cumhur İttifakı noktasında tezahür etmiştir. Dünya üzerinde çok taraflılık arzu ettiğimiz ve desteklediğimiz yapıdır. Lâkin dünya düzeninde çok taraflılığın kuruluşları olan Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve IMF gibi kuruluşlar; gerek yapı, gerek işleyiş olarak işlevlerini yerine getirememektedirler. Dünyada yaşanan çatışmalara ve soykırım niteliğindeki saldırılara dahi seyirci kalan, Birleşmiş Milletleri ve onun mevcut yapısını "Dünya beşten büyüktür" diyerek en ağır şekilde eleştiren ve bunu küresel dünyaya haykıran, tek lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beş bin yıllık Türk Devlet Geleneği ve Cihanşümul Devlet Yönetim Pratiği göstermektedir ki; Türk Milleti'nin yönetsel kodlarında sömürgecilik, yayılmacılık, saldırganlık ve mazlum milletleri istismar yoktur. "Cumhur İttifakı liderleri Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Devlet Bahçeli'nin vizyon birlikteliği ecdattan mirastır.

İ'layı Kelimetullah, Nizami Alem Ülkü'sünde buluşmuştur. açıklamasında bulunarak konuşmasına şöyle devam etti: Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor, küresel ekonomi, siyaset ve birçok alanda hızlı bir dönüşüm yaşanıyor.

Dünya çapında yankı uyandıran bir değişim gerçekliği söz konusu. Dünya var olduğu günden bugünlere sürekli bir değişim  gerçekliği ile süregeldi. Teknolojik, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler bu değişimleri etkiledi ve hızlandırdı.

2053 yılında Türkiye çok daha iddialı hedefler belirlemiştir. Teknoloji, sanayi, savunma gibi farklı sektörlerde küresel bir güç olmayı öngörmektedir. Sağlam bir altyapı kurmayı, sürdürülebilir kalkınma  uygulamalarını hayata geçirebilmeyi, araştırma ve yeniliği ön planda tutmayı amaçlayan bir vizyona sahiptir. Bu vizyon Türkiye'nin uzun vadeli büyüme beklentilerine odaklanan, kapsamlı bir yol haritası görevi üstlenmektedir.

2071 yılında Türkiye; bilimde, teknolojide, kültürde, küresel ölçekte lider haline gelerek milenyum yıl dönümünü kutlamayı hedeflemektedir. Bu uzak dönüm noktasının hedefleri tüm vatandaşlar için yüksek bir yaşam standardi sağlamak, sosyal uyumu geliştirmek ve yumuşak güç diplomasisi yoluyla önüne gelen küresel bir aktör olarak geniş bir yelpazeyi kapsıyor" değerlendirmesinde bulundu.