MHP’li Mevlüt Karakaya: "Ülkemizde, bugüne kadar 7 tarım envanteri yapıldığını sonuncusunun 2001 yılında 57. Hükümet döneminde MHP’nin yönetimindeki Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini" vurgulamış, üzerinden 20 yıldan fazla süre geçtiğini, üretim planlaması dahil, alınacak kararların ve yapılacak yatırımların isabetli olması bakımından acil bir genel tarım envanterinin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır önerisini dile getirmişti.

Bugünün teknolojisinde bunun çok zor olmadığının altını çizen Karakaya'nın bu sözlerinin üzerine;

TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında genel tarım sayımı çalışmalarına başladı.

Protokol kapsamında yapılan açıklamada;

"Türkiye'de bugüne kadar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında olmak üzere 7 genel tarım sayımı gerçekleştirildiğinin altı çizilerek, yeni tarım sayımının iki aşamada gerçekleştirileceği, birinci aşamada, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bunlar üzerinde tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin tespiti, uygulanacak soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak açıklaması yapıldı.

İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen değişkenlere ilişkin veriler tam sayım ve örnekleme yoluyla derlenecek" değerlendirmelerinde bulunuldu.

Editör: Bilge Güler