DTÖ Parlamenter Konferansı, Abu Dabi'de Ticaret ve İklim Değişikliği başlıklı önemli oturumlarla gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden vekiller, uluslararası ticaret ve sürdürülebilirlik konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Parlamenter Konferansı Yürütme Komitesi 53. Toplantısı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapıldı. 24 Şubat’ta başlayan toplantı 2 gün sürdü. Ağırlıklı olarak Ticaret Bakanlarının da katıldığı Parlamenter Konferansını çok sayıda DTÖ üyesi ülkenin parlamenteri takip etti.

Toplantılarda Türkiye’yi AK Parti’den Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile MHP’den Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya temsil etti.

Toplantıda ağırlıklı olarak; ticaret ve iklim değişikliği, sürdürülebilir ticaret, dijital ticaret gibi konular ele alındı.

Ticaret ve İklim Değişikliği oturumda söz alan Karakaya; AB'nin yenilenen ticaret politikası, ticarette yeşil ve dijital geçişe ve çok taraflılığa vurgu yaparak uluslararası ve bölgesel güçlü bir iş birliğinin zorunluluğunu ifade etti.

Karakaya, Türkiye’nin hali hazırda AB’ye aday ülke, ticaret ortağı ve Gümrük Birliği'nin bir parçası olduğunu, AB Yeşil Mutabakatına uyumla küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendireceğinden ve uluslararası rekabet gücünü artıracağından bahisle şunları söyledi:

“ETS’YE YÖNELİK HAZIRLIKLAR YAKINDA TAMAMLANACAK”

"Türkiye, Paris Anlaşması'nı onayladı ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Bu Yeşil Mutabakat Eylem Planı uygulanmamıza ilave ivme kazandırdı. Taslak iklim kanunu yasalaştığında net sıfır hedefimiz için yasal temel de oluşturulmuş olacak. Ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmamızın (Emisyon Ticaret Sistemi-ETS) kurulmasına yönelik hazırlıklar da yakın zamanda tamamlanacaktır. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın başarısının sonuçta ilgili tüm aktörlerin finansal ve teknolojik araçlara adil erişimine bağlı olacağının altını çizmek isterim. İklim dostu bir geleceğe giden yolun, Türkiye ile ilgili tüm aktörler arasında çeşitli politika alanlarında daha fazla diyalog ve iş birliği için büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

İkinci günde yapılan panelde AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız; "Ticaret ve İklim Değişikliği: Kazan Kazan Etkileşimi” adıyla bir bildiri sundu. Altunyaldız bildirisinde, "sürdürülebilir ticaretin; ekonomik değer oluşturmada, eşitsizliklerin azaltılmasında ve çevrenin korunmasında önemli işlevi olduğundan bahsetti. Çok taraflı ticaretin yeniden inşasının sağlanması açısından somut bazı önerilerde bulundu."

Editör: Haber Merkezi