Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda İletişim Başkanlığı üzerine söz alan Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi imkanına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Gazetecilerin önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini, yaptıkları işin Türkiye açısından önemine de değinen Özdemir şunları söyledi:

“İletişim Başkanlığımız, kurulduğu günden bu yana önemli sorumlulukları yerine getirmektedir. Yine, kuruluşundan beri en güzide devlet kurumları arasında yer alan Başkanlığın sadece mevzuatlara hâkim bir unsur da olması değil, teknik düzeyde en ileri seviyede bilgi toplama, analiz etme, değerlendirme ve politika üretme gibi alanlarda da yetişmiş personellerin katkısıyla çalışmalarına devam etmesi elzemdir.

Bu kapsamda sosyoloji, felsefe, tarih, gazetecilik, ilahiyat gibi geniş bir yetkinlik kadrosunu bünyesinde barındıran İletişim Başkanlığı, statik olmayıp her an dinamik olan bir anlayış ve eylem hâliyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Milli Güvenlik açısından önemlidir

Millî güvenliğimiz ve toplumsal huzurumuzun korunmasında önemli vazifeler üstlenmenin yanında Türkiye'nin uluslararası imajının korunması ve geliştirilmesi hususunda da İletişim Başkanlığının başarılı çalışmaları vardır.

Diğer yandan, son zamanlarda Türkiye aleyhinde dezenformasyon faaliyetleri dikkat çekici şekilde artmıştır. Yalan, yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici haberlerle Türkiye, uluslararası medya organları, düşünce kuruluşları ve terör örgütleri tarafından karalanmaya çalışılmaktadır.

Türkiye'nin attığı adımların dış müdahalelere ve manipülasyonlara açık hâle gelmemesi, dünya kamuoyuna Türkiye'nin tezlerinin en doğru ve hızlı şekilde anlatılabilmesi için İletişim Başkanlığının teknolojik, fiziki ve insan gücünün güçlendirilerek ilgili kurumlarla yetki çatışması oluşmayacak bir eş güdüm içerisinde faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Gazetecilere Yeşil Pasaport

Yine, medya mensuplarımızın, başta FETÖ olmak üzere Türkiye karşıtı faaliyet yürüten çevrelere yönelik ülkemizin medya diplomasisine katkı sağlamada üstlendiği veya üstlenebileceği değerli destekler göz önüne alındığında, belirli şartları sağlayan gazetecilerimizin yeşil pasaport alabilme imkânına da bir an evvel kavuşmaları gerektiği inancını taşıyoruz. Diğer yandan, internet gazeteciliğinin yaygınlaştığı bir dönemde bu durumu istismar etmeye çalışan çevrelere yönelik gerekli ve yeterli hukuki düzenlemelerin de hayata geçirilmesi büyük öneme sahiptir.”

Editör: Bilge Güler