MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

MHP'li Pelin Yılık, istikbale güvenle bakabilmek için güçlü ve çağdaş bir sosyal güvenlik sisteminin varlığının zaruri olduğuna işaret ederek, "Kayıt dışı istihdamın azaltılıp, aktif sigortalı sayısının arttığı, tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli iş ortamının tesis edildiği, iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında işverenin ve işçilerin bilinç düzeylerinin yükseltilmesini ve devlet kurumlarımızın bu konudaki çalışmalarını sürdürmesini memnuniyetle izlemekteyiz." dedi.

Kadınların çalışma hayatına girişlerinin teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Yılık, engellilerin istihdamını kolaylaştıracak düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Pelin Yılık, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin günümüz ekonomik koşullarında ve huzur içerisinde yaşayacakları sosyal ve ekonomik yönden toplumun diğer kesimleriyle birlikte yüzlerinin güleceği bir refah düzeyine kavuşturulması, net asgari ücretin yaşam seviyesinde belirlenmesi ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım desteğinin verilmesi beklentimizdir. Önceliğin gençlerimize verilmesi suretiyle her ailede en az bir çalışanın olmasını sağlayacak hane bazlı istihdam destek sisteminin uygulamaya geçmesini önemli bulmaktayız. Ayrıca, istihdam imkanı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanmalı, bu doğrultuda her aileden en az bir kişiye iş imkanı temin edilmeli, çalışamayacak durumda olanlar sosyal korumadan yararlandırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı