MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu.

MHP'li Sönmez'in açıklaması şu şekilde;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuzun temel yapı taşı olan aile kurumunun korunması, bireylerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi, hizmetlerine erişimin sağlanmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla teşkilatlandırılmıştır. Millî ve manevi değerlerin korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, millî bütünlüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde aile büyük önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve toplum, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ile şehit ve gazi yakınlarına yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ile afet ve acil durumlara yönelik sosyal faaliyetlerine devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi olarak aileye yönelik verilen hizmetlerin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hâle getirilmesi amacıyla araştırma, eğitim, danışmanlık faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz.

Kadınlar istihdamda son yıllarda önemli ilerlemeler gösterse de iş gücüne katılım oranları erkeklere göre düşük seviyededir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamaların geliştirileceğine inanıyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin, her türlü istismarın önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğini ve kapasitesinin artırılmasını destekliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin “sıfır tolerans” ilkesiyle bütün kurum kuruluşları ve sosyal taraflarla iş birliği içerisinde sürdürülmesi önem arz etmektedir. Aile içi şiddetin, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılmasını önemsiyoruz. Medyada şiddete özendirip teşvik edecek her türlü yayın ve haberlerden kaçınılmalıdır. Millî ve manevi değerlerimizi hedef alan yayın, film, dizilerin toplumsal hayatımızı zehirlemesine fırsat vermemeliyiz. Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyesi olarak çocuklarımızın devlet tarafından her açıdan güvence altına alındığı, çocuklarımızın sağlığını, gelişimini ve potansiyelini destekleyen millî bir politika oluşturmamızı hedefliyorum. Çocuklar şiddet, cinsellik ve istismar içeren, madde bağımlılığı ve sigara kullanımını özendiren yazılı ve görsel internet ortamlarında her türlü zararlı yayınlara karşı korunmalıdır. Başta sokakta ağır ve tehlikeli işlerde, aile işleri dışında ücret karşılığında gezici ve geçici tarım işlerinde olmak üzere çocuk işçiliğiyle mücadele edilecektir. Zorla çalıştırma, dilendirme, kapkaç yaptırma, terör eylemlerinde kullanma gibi gayriahlaki ve yasa dışı baskılara ve şiddete maruz kalan çocuklar devletin koruması altına alınmalıdır. Koruyucu aile hizmetleri modelinin güçlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

11 ilimizi etkileyen “asrın felaketi” diye nitelendirdiğimiz depremin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş'ta devletimiz tüm gücünü göstererek ilk günden bugüne kadar yaraların sarılması için seferber olmuştur. Deprem bölgesindeki illerimizde psikososyal destek sunulan kişi sayısı yaklaşık olarak 3 milyonu bulmuştur. Afet bölgesinde Bakanlığımızca kurum bakım hizmeti verildiği 2.600 çocuk, kadın, engelli ve yaşlı vatandaşımız farklı illerdeki daha güvenli kuruluşlarımıza nakli gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz olan veya kendini ifade edemeyen, hastanelerde tedavisi devam eden çocuklar yakın takip edilmiş, tedavisi tamamlanan çocuklar çocuk bakım kuruluşlarına, bakım ve koruma altına alınmıştır. Afet nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş, refakatçisi olmayan 1.912 çocuğumuz için yapılan kimliklendirme ve rehberlik, danışmanlık hizmetleri sonucu 1.866 çocuğumuz ailesine veya aile yakınlarına teslim edilmiştir.

Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize de eşit bir hayat sunmak insani ve hukuki sorumluluğumuzdur. Engelliliğe yönelik hizmetler kapsamında engelli ve engelli yakınlarının aylığının artırılması, engelli aylığının ödenmesinde aile geliri yerine engellinin kendi gelirinin esas alınması yerinde olacaktır. Engellilerin mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma, hibe desteği, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri de daha da geliştirilmelidir. Ayrıca, engelli olan bireylerin bakımlarını üstlenen anne ve babalarının da sigorta kapsamına alınmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak ve iş gücünün katılımını teşvik etmek amacıyla çocuklara, engelli ve yaşlı bireylere yönelik erişilebilir, toplum temelli gündüz bakım hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. Engelli asansörleri ve rampalarının sayılarının artırılması, engelli bireylerin vakit geçirebileceği sosyal tesisler, görme engelli bireyler için yürüyüş yolu ve ilgili materyallerin artırılması, engelli bireylerin epilepsi ilaçlarının temininde kolaylık sağlanması gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman ve her şart altında yanındadır. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak, korumak ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamak devlet ve millet olarak vazifemizdir. Gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine sağlanan hak ve imkânların onların hizmetleriyle ölçülmesi söz konusu dahi olamaz. Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi ve gazilerimizin ikinci istihdam hakkı sağlanmalıdır. Ortez, protez kullanan gazilerimizin devletin vermiş olduğu yüzde 25’lik ödeneğinin tamamı iyileştirilmelidir. Terörle mücadele şehitlerimizin dul ve yetimleri ile anne-babalarına bağlanan aylıklı aylığın toplam tutarının şehidin ya da malulün kendisine bağlanacak aylıktan az olmaması sağlanmalıdır. Şehitlik ve gazilikle vatana üstün hizmette bulunan ilgili sosyal güvenlik sistemine ilişkin olanlar dışında kanuni düzenlemeler yapılması gerekmekte, bunların sorunlarını yakından takip etmek ve gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlamak üzere Gazi Meclisimizde bir ihtisas komisyonunun oluşturulması daha yerinde olacağını değerlendiriyoruz.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumda olan bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu amaçla aktif iş gücü programları etkin bir biçimde kullanılacaktır. Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım yararlanıcının istihdama kazandırılması amacıyla aktif iş gücü piyasasının programlarında etkin bir şekilde yararlanmaları sağlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasası’nın sosyal olma ilkesinin gereğini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir devlettir. Millî ve manevi değerlerimizle, sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı mücadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilinçlenme güçlendirilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak cumhuriyetimizin 100’üncü yıl kuruluş döneminde toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla, ülkemizin sosyal kalkınmasında önce kurum olmak vizyonuyla üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz.

Sözlerime son verirken Isparta ilimizin yatırım faaliyetleri kapsamında merkezde yapılacak olan 100 kişilik huzurevi projesinin 2024 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak hizmete geçmesini umut ediyorum.

Editör: Arda Erden