Türkiye Büyük Millet Meclisi depremin yaralarını sarmak için yoğun bir gündemle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Afet Yeniden İmar Fonu ‘nun kurulmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

 YARALARIMIZI SARACAK GÜCÜMÜZ VAR

MHP’nin Komisyon Üyelerinden Tamer Osmanağaoğlu yaptığı konuşmada söz konusu fonun deprem bölgesindeki kalkınma için önemine dikkat çekerek  “Milletimiz bu konuda devletine güvenmektedir. İnşallah Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de katıldığı ziyaretlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak koyduğu “1 yıl içerisinde konutların teslim edilmesine” hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bunun için de bu teklif bir kat daha önem kazanmıştır.” dedi. Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçtiğini söyleyen Osmanağaoğlu; “Yıkıcı etkisini 11 ilimizde hissettiren depremler 500 km çapında 106.108 km²’lik bir alanda, 11 ilimizi, 127 ilçe, 6.500 köyümüzü sarsmıştır. Elbette devletimiz depremin hemen ardından, şimdiye kadar eşi ve benzeri görülmemiş bu felakette milletimizle omuz omuza vererek yaraları sarmak için kolları sıvamıştır. Ancak hiç şüphe yok ki; milletimizin yurdumuzun dört bir yanından gösterdiği hassasiyet acılarımızın yanında Türk milletinin ne kadar büyük olduğunu da göstermiştir. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın 11 ilimizin en kısa sürede yeniden ihya edilmesi sadece bu 11 ilimizi ve orada yaşayan vatandaşlarımızı değil topyekûn Türkiye’mizi ilgilendirmektedir. ”

FONUN ÇALIŞMALARI KAMUOYU İLE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK

Osmanağaoğlu’nun konuşmasında şunları söyledi:

“Düzenlemeyle birlikte; doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulmaktadır. Afet Yeniden İmar Fonu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe haiz olacaktır. Fonun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacaktır. Fon Sayıştay denetimine tabi olacaktır. Fon kaynaklan ve aktarımlarına ilişkin mali verilerin düzenli olarak kamuoyuyla şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri gibi; “Depremin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için devlet ve millet el ele vermiş, muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilemiştir. Çok şükür ahlaki, insani, vicdani kenetlenme hayranlık uyandırmıştır.” Bu ruhu kaybetmemeye kararlıyız.