MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvuru, mecrasından çıkmış yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir." dedi.

Türk yargı sisteminin yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvuru, mecrasından çıkmış yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda , Bireysel Başvuru Hakkını Düzenleyen 45,46,47,47,48,49,50 .maddeler yeniden düzenlenmeli ve temel kriter ; Kanuna açıkça aykırılık halleri ve takdir yetkisinin keyfi kullanılması ile sınırlandırılmalıdır.

Editör: Arda Erden