MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sandıklar açıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı. Yıldız'ın açıklamasında 'sandık huzurda açıldı mı, sandıktan çıkan zarflar açılmadan sayılıp tutanağa yazıldı mı, oy kullanan seçmen sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısı eşit mi' gibi önemli noktalara değindi.

Sayım ve döküm işlemi sürecindeki ayrıntılara da değinen Yıldız, özellikle oy pusulasının tek tek okunması ve sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra tutanakların imzalanması gibi adımların titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP’li Feti Yıldız yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"*Sandık huzurda açıldı mı?                                                                         
 
*Sandıktan çıkan zarflar açılmadan sayılıp, tutanağa yazıldı mı? (Sandık Kurulu başkanı zarfları iki kere saydı mı ?)

*Oy kullanan seçmen sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısı eşit mi?
 
*Oy kullanan seçmen sayısından fazla veya eksik zarf varsa; bu husus tutanak altına alındımı ?

*Sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğu haziruna gösterildi mi?
 
*Oy zarfları açılmaya başlandı mı?
 
*Seçim çevrelerine göre; zarf içerisinde eksik veya hiç oy pusulası çıkmamış ise boş zarf sayısı toplamı, zarfların açılması bittikten sonra tutanağa işlendi mi ?

*Sayım ve döküm işlemi devam ederken; varsa, oy pusulasının geçersizliği konusunda tereddütler değerlendirildi mi?

*Sandık kurulu başkanı oy pusulasını tek tek okurken sayım ve döküm cetveline görevli üye tarafından her bir oy için (x) işareti koyulduğunu takip ettiniz mi ?

*Sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra; iki cetveldeki oyların aynı olup olmadığı kontrol edildi mi? Bu cetvel sandık kurulunca imzalandı mı?

*Sayım döküm cetvelindeki adayların aldıkları oylar (x’lerin toplamı) ; sandık kurulu tutanağın toplam sütununa  rakam ve yazıyla yazıldı mı ? Tutanak sandık kurulunca imzalanıp, mühürlendi mi?

*Masa üzerinde bulunan sayım /dökümü yapılmış geçerli ve geçersiz birleşik oy pusulaları ayrı paketlenip seçim torbasına konuldu mu?

*Seçim çevrelerine göre tüm seçimlerin tasnifi bitip ıslak imzalı tutanaklar hazırlandı mı ?

*Sandık sonuç tutanağının bir sureti geri dönüşüm zarfına ve seçim torbasına konuldu mu?

*Geri dönüşüm zarfı seçim torbasına konuldu mu? İkinci boğuma)
 
*Sandık sonuç tutanağının bir sureti seçim mahallinde asılarak ilan edildi mi?

*Yasa gereği verilmesi gereken seçim çevrelerine ait  tutanakların imzalı bir sureti alındı mı ?
Alınan ıslak imzalı tutanaklar; teslim edildi mi ?

“Mühürlü seçim torbası” nın, İlçe Seçim Kuruluna götürülmesi aşamasında ; Sandık Kurulu Başkanına gönüllü olarak eşlik edildi mi ?"
 

Editör: Ferhat Erdemir