MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin muhalefetten yapılan itirazlara tepki gösterdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BİRİNCİ DÖNEMİ
Erdoğan’ın adaylığına itirazlara karşı “İbni Haldun tarafından söylendiği rivayet edilen, ‘Lüzumsuz tevazunun neticesi ahmaktan nasihat dinlemektir’ sözü tam da bugünler için söylenmiş.” diyen MHP’li Feti Yıldız, “Öncelikle belirtmek gerekirse; 2018-2023 dönemi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ndeki 1. dönemidir.” dedi.

“ANAYASA’NIN 18 MADDESİNDE KÖKLÜ DEĞİŞLİKLER YAPILDI”
21 0cak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 18 maddesinde köklü değişiklikler yapıldığını hatırlatan MHP’li Feti Yıldız, yürütme erkinin oluşumu, görev ve yetkilerine ilişkin anayasa hükümlerinde yeni esasların benimsendiğini belirtti. 

ANAYASA’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER REFERANDUMDA ONAYLANDI
Anayasa’da yapılan değişikliğin Türk milleti tarafından 2017 yılında 16 Nisan’da yapılan referandum sonucunda onaylandığını belirten Yıldız, Anayasa değişikliği hükümlerinin bir kısmının 27 Nisan 2017’de diğer bazı hükümlerin ise sırasıyla 30 Nisan 2018’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 09 Temmuz 2018’de TBMM yemin etmesiyle birlikte yürürlüğe girdiğini söyledi. 

PARLAMENTER SİSTEMDEN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE GEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı’nın Parlamenter Hükümet Sistemi döneminde Bakanlar Kurulu ile birlikte kullandığı yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı’nın şahsında birleştiğini vurgulayan MHP’li Yıldız, yapılan Anayasa değişikliği ile 6771 Sayılı Kanun öncesi dönemde yürürlükte olan ‘Parlamenter Hükümet Sistemi’nin yerini ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bıraktığını belirtti.

Yıldız ayrıca, sistemin özünü Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından, yasama organı üyeleriyle birlikte aynı anda seçilmesinin oluşturduğunu ifade etti. 

101. MADDE BÜTÜNÜYLE YENİDEN KALEME ALINDI
Anayasa’nın 101. Maddesinin başlığıyla birlikte tamamen değiştiğini ifade eden Feti Yıldız, daha önce “Nitelikleri ve tarafsızlığı” şeklinde olan 101. Maddenin başlığının “Adaylık ve seçimi” şeklinde değiştirildiğini ve maddenin bütününün yeniden kaleme alındığını söyledi. 

KİMİN, NASIL CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİ AYRINTILI AÇIKLANDI
Anayasa’da yapılan değişiklikle ‘kimlerin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği’ ve ‘Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği’nin ayrıntılı olarak düzenlendiğini belirten Yıldız, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: 

“Anayasa’nın 101’inci maddesinin metninde var olan hükümlerden birisi “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” kuralıdır. Esas itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılma konusunda bir kısıtlama öngören bu kural, 101’inci maddede yer alan diğer hükümlerle birlikte 30.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ‘Parlamenter Sistemdeki Cumhurbaşkanı’ arasında sadece bir isim benzerliği vardır.

“‘2 DEFA SEÇİLEBİLİR’ DEMEK SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİ İNKARDIR”
Anayasa’nın 6771 Sayılı Kanun’la değişik 101’inci maddesinde yer alan “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün, Parlamenter Hükümet Sistemi döneminde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı dönemini kapsamına aldığını iddia etmek sistem değişikliğini inkar etmektedir.

İKİ SİSTEM ARASINDAKİ TEK BENZERLİK ‘CUMHURBAŞKANI’ İFADESİ
6771 sayılı kanuna temel teşkil eden komisyon raporunda görüldüğü gibi “Yine yürürlükteki ve teklif’te yer alan Anayasa hükümlerinde “Cumhurbaşkanı” ifadesinin aynen kullanılmakla beraber, mevcut hükümlere göre Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile yürütme içindeki konumu teklif ile getirilen hükümlerde esaslı bir şekilde değiştirildiği ve bütünüyle farklı bir hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanının düzenlendiği açık bir husus olduğu için, teklif’in kanunlaşması ile getiren ‘iki dönem seçilme imkanında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış Cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağını tartışmasızdır’ açıklamasıyla parlamenter hükümet dönemi döneminde yapılan seçimlerin 101. maddenin kapsam içerisinde değerlendirilmemesini amaçladığını yani iradesini açıkça ortaya koymuştur.”

“ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINI TARTIŞMAK HUKUKİ DEĞİL”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığının tartışma konusu bile yapılamayacağını belirten Feti Yıldız, tartışma konusu yapılması halinde ise bunun hukuki bir tartışma olamayacağını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için aday olmasına ilişkin “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde 2. adaylığıdır.”  dedi.

“İTİRAZLAR HUKUKİ DEĞİL”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin yapılan itirazların hukukla en ufak bir ilişkisi bulunmadığını belirten Yıldız, “Bu itirazlara karşı, Yüksek Seçim Kurulu’nun anayasaya uygun karar vereceği konusunda herhangi bir şekli şüphe yoktur.” diye konuştu.

MUHALEFETE ADAYLIK TEPKİSİ
Anayasa ve mevzuat hükümlerinin ortada olduğunu vurgulayan Yıldız, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin yaptığı itirazlara tepki göstererek “Muhalefetin abesle iştigali demokrasi adına utanç vericidir.” dedi.

Editör: Ferhat Erdemir