TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesini desteklediklerini ancak kadınlar için halen bazı alanlarda eksiklikler bulunduğunu ve çeşitli düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Kadınların ekonomik haklar, adalet, sağlık, eğitim gibi birçok alanda fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğini vurgulayan Yılık, "MHP olarak mutlu kadının huzurlu Türkiye'nin teminatı olacağına inanıyoruz. Aynı bakış açısıyla kadın ve erkeğe eşit fırsatların sunulduğu, kadına saygının ön planda tutulduğu, hem kadına hem de erkeğe eşit desteğin sağlandığı çağdaş yaklaşımlarla sorunların çözümü için etkin politikaların geliştirilmesini ve gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını öngörmekteyiz." diye konuştu.

Kadınların istihdamında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen halen iş gücüne katılım oranlarının erkeklere göre düşük olduğunu anlatan Yılık, "Kadının güçlenmesi, temel hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanması çalışmalarına öncelik verilmesi, bu yöndeki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştıracak destekleyici politikalar bu noktada önem arz etmektedir. Kadınların çalışma hayatına giriş süreçlerinin teşvik edilmesi, toplumsal hayatta olduğu gibi iş hayatında da kadınların ayrımcılığa, hak ihlallerine uğramadıkları bir yapı tesis edilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Montella'dan Semih Kılıçsoy kararı Montella'dan Semih Kılıçsoy kararı

Yılık, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, gazilere ikinci istihdam hakkının sağlanması ve bir defaya mahsus olarak ÖTV'siz araç alma imkanından yararlandırılmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Editör: Bilge Güler