MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasında; Milliyetçi Hareket Partisinin çevreye yaklaşımının, Türk milletinin binlerce yıllık bütünlükçü bir evren anlayışının tezahürü olduğunu belirterek, “Türk ahlakı, hiçbir zaman tabiat kanunlarına aykırı olmayacak, tabiat kanunlarıyla da bağdaşan birtakım temellere dayanmış bir ahlak olacaktır.” dedi.

DEPREM, ÜLKEMİZDEKİ AFETLERDE BİRİNCİ SIRADADIR

Türkiye'nin %66'sının deprem riski olan alanlarda yer almakta olduğunu vurgulayan Balıkesir Milletvekili Yüksel; “Meydana getirdiği hasar ve can kaybı açısından deprem %61'lik bir oranla Türkiye'de yaşanan afetler içerisinde birinci sırada yer almaktadır. 12'nci Kalkınma Planı'nda da afetlere dirençli yaşam alanlarıyla medeniyet temelli, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin tesis edilmesi öncelikli beş ana eksenden biri olarak belirlenmiştir.” açıklamasında bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ HALE GETİRİLMELİDİR

Kentsel dönüşüm uygulamalarının afet öncelikli hale getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Yüksel şöyle devam etti: “Kentsel dönüşümde; niteliği ve süreçleri iyi tanımlanmış, sosyo-ekonomik boyutları güçlendirilmiş ve katılımcı bir yaklaşıma dayanan bütüncül ve sürdürülebilir bir uygulama modeli geliştirilmelidir. Kentsel dönüşüm kentsel yenileme, yeniden canlandırma ve koruma gibi alternatif yöntemleri de içerecek şekilde uygulanmalıdır. Şehirler de yaşayan birer organizma gibidir. Kentsel alanlarda dönüşümler, yenilemeler yaparken mutlaka o kentin kimliği korunarak hareket edilmelidir. Aksi takdirde gelecekte kimliksiz ve birbirine benzeyen şehirler söz konusu olacaktır. Bu yönde, mevzuat dâhil, var olan eksiklikler ivedilikle giderilmelidir.”

TÜRKİYE’NİN TAMAMINI KAPSAYACAK JEOLOJİK ETÜTLER YAPILMALI

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Afet yönetimi politikasının afete maruz kalmadan önce tüm boyutlarıyla önlem alınması, yer seçiminin jeolojik etütlerle belirlenmesi, riskli alanların dönüştürülmesi ve doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi temeline dayandığını ifade ederek, “Bu kapsamda, Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışmayla jeolojik etütler yapılarak fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanlar tespit edilerek yerleşime kapatılmalı, üst ölçekli planların tamamlanması suretiyle yer seçiminde yaşanan karmaşa giderilerek düzenli kentleşmenin altyapısı oluşturulmalıdır. Afet riskini en aza indirmek için her türlü yapılaşmanın coğrafi ve jeolojik etütleri tamamlanmış, başta deprem olmak üzere sel, heyelan ve diğer doğal afetlere karşı güvenli alanlarda kurulması, mevcut yerleşimlerde ise bu doğrultuda kentsel dönüşüm projelerinin hızla uygulanması önemli ve öncelikli bir hâl almıştır.” açıklamasında bulundu.

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ İLE İŞLEMLER HIZLI YAPILMAKTADIR

Milliyetçi Hareket Partisinin de içinde bulunduğu 57’nci Hükûmet döneminde temelleri atılan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, kısaca TAKBİS Projesi’yle işlemlerin daha hızlı ve ekonomik yapılabilmesinin temin edildiğini ifade eden Yüksel şöyle devam etti: “Hayata geçirilen web-tapu, e-haciz, e-ipotek gibi projeler ve MAKS, DASK, Noterler Birliği entegrasyonları gibi sistemler ile gayrimenkul sahiplerinin müdürlüklere gitmeden başvurusunu, işleminin takibini, harç ödemelerini, her türlü belge teminini bulunduğu ortamda yapabilmekte, Kare Kodlu Akıllı Tapu Projesi'yle, taşınmazın konumunu belirleme de dâhil olmak üzere tüm bilgilere aracısız, direkt ulaşabilme imkânı sağlanmaktadır.”

ÇEVRECİLİK, MİLLİYETÇİLİKTİR

Milliyetçi Hareket Partisi olarak “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” sözünü millet ve devlet ilişkisi bağlamında esas aldıklarını ifade eden TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Yüksel; “Çevrecilik, milliyetçiliktir diyoruz ve çevreye sahip çıkmanın milletin geleceğine sahip çıkmak olduğunun idrakiyle hareket ediyoruz. Yine “Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü.” diyen Yunus Emre'nin bu veciz dizesini ilke olarak benimsiyor, insana, tabiata ve diğer mahlukata bu cepheden bakıyoruz.” açıklamasında bulunarak, zamanın imkân, şart ve usullerini tatbik ederek insanı, tabiatı ve mahlukatı koruyacak, geliştirecek her türlü sürdürülebilir plan ve çalışmanın Cumhur İttifakı ruhuyla yanında olduğunu belirterek şöyle devam etti, “Özellikle yakın zamanda üst üste yaşadığımız doğal afetler karşısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın üstün gayreti ve mücadelesi nedeniyle Sayın Bakanımızın şahsında Bakanlık personelimizi tebrik ediyor, görüşmekte olduğumuz bütçenin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı sonuçlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.”

AK Partili Fatma Selim Baltacı'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme AK Partili Fatma Selim Baltacı'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Editör: Bilge Güler