ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 (elli) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

İlan şu şekilde

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI


1. GENEL BİLGİLER

Millî Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 (elli) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2023 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 6 Mart – 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü Sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 24 Şubat 2023 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen taban puanı almış olmak kaydıyla kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),
c) Sözlü sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.
d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.

 

SIRA ALANLAR KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI
1 Almanca KPSSP120 70 1
2 Arapça KPSSP120 70 1
3 Fransızca KPSSP120 70 1
4 İngilizce KPSSP121 70 1
5 Biyoloji KPSSP121 70 1
6 Coğrafya KPSSP121 70 1
7 Felsefe KPSSP10 70 1
8 Fen Bilimleri KPSSP121 70 1
9 Fizik KPSSP121 70 1
10 Kimya / Kimya Teknolojisi KPSSP121 70 1
11 Matematik KPSSP121 70 4
12 Okul Öncesi KPSSP121 70 1
13 Özel Eğitim KPSSP10 70 2
14 Rehberlik KPSSP121 70 1
15 Sınıf Öğretmenliği KPSSP121 70 1
16 Tarih KPSSP121 70 1
17 Türk Dili ve Edebiyatı KPSSP121 70 2
18 Türkçe KPSSP121 70 2
19 İHL Meslek Dersleri KPSSP121 70 1
20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KPSSP121 70 1
21 Elektrik - Elektronik Teknolojisi KPSSP10 70 1
22 Muhasebe ve Finansman KPSSP10 70 1
23 Maliye/İktisat/İşletme KPSSP23 70 5
24 Hukuk KPSSP4 70 7
25 İstatistik KPSSP12 70 4
26 Eğitim Programları, Program Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretimi (Tezli Yüksek Lisans veya Doktorasını bu alanında yapmış olmak) KPSSP10 70 3
27 Ölçme ve Değerlendirme (Tezli Yüksek Lisans veya Doktorasını bu alanında yapmış olmak) KPSSP10 70 3
TOPLAM 50


*Yukarıdaki tabloda belirtilen 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_10/11160806_9_cizelgeveesaslar.pdf) belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
** Her aday sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.

3. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular dijital ortamda 6 Şubat – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.
1. KPSS puanı (ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.)
2. Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecektir. (Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)
3. Fotoğraflı özgeçmiş, (başvuru esnasında ”PDF” formatında yüklenecektir.)
4. Hizmet belgesi (Devlet Memuru olarak çalışan veya çalışmış olanlar, başvuru esnasında ”PDF” formatında yüklenecektir.),
5. Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini PDF (birden fazla yüklenecek belgelerin tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir) formatında yükleyeceklerdir.
6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
8. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.
9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
10. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.
11. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınava katılacak kişiler 24 Şubat 2023 tarihinde Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(1)Sözlü sınavda adaylar, Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Değerlendirme
Formu üzerinden;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) yönlerinden değerlendirilir.
(2)Adaylar, Sözlü Sınavı Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için KPSS puanı ile sözlü sınav puanının ortalamasının en az 70 olması şarttır.
(3)Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

5. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA
Sözlü sınav sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ilan edilecektir.
Yarışma Sınav Komisyonunun gerekli görmesi durumunda yedek aday da belirlenerek ilan edilebilecektir.
Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Ancak, belli bir alandan ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Yarışma Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir alandan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik oluşturmaz.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ataması yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi ataması iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.
Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

6. SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ
Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş (5) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

7. SINAV TAKVİMİ

 

İnternet Başvuru Tarihleri 6 Şubat - 10 Şubat 2023
Sınava Girecek Adayların İlânı 24 Şubat 2023
Sözlü Sınav 6 Mart – 17 Mart 2023


8. BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir.
Telefon : 0(312) 413 17 62 - 413 28 36 - 413 28 40
Adres : MEB Personel Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No: 98, Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden