Türkçülük, Ülkücülük hareketi ile sürekli olarak karıştırılan ancak kavram açısından farklılıklara sahip olan fikri hareket biçimidir. Ülkücülük, dini açıdan da ilerleyişi de gözetirken, Türkçülük, dini açıdan herhangi bir iş birliğini gözetmemektedir. Bu nedenle, Türkçülük için; Türk olmak, herhangi bir dini gerekliliği barındırmazken,  Ülkücülük için Türk olmak, Müslüman olmayı da şart olarak koymuştur.

Milli mücadele, diğer bilinen adı ile Türk Kurtuluş Savaşı, 1919 ve 1922 Yılları arasında milletimizin yaşadığı çok cepheli, siyasi ve askeri bir mücadeledir. O dönemden sonra Türkçülük kavramında da pek çok değişim yaşanmıştır.

Türkçülük Milli Mücadelede Ne Kadar Etkili Olmuştur?

Türkçülük Akımı olarak da karşımıza çıkan Türkçü Düşünce yapısı. Özellikle 1880’li yıllarda. Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Kırım ve Azerbaycan Türklerinin Rus İmparatorluğu’nun bir parçası olduğu dönemlerde ortaya çıkmaya başlamıştır.

Asıl amacı, Türk halklarının birleşerek, Türklerin her alanda bağımsızlığının ilan edilmesi ve kendi kendini yönetmesi olan kavram, vatan, dil ve en önemlisi kültür kavramları için mücadele etmeye başlamıştır. Milli mücadele döneminde de halkın, Türkçü düşünce yapısında olması nedeni ile cephede verilen savaş için büyük destekler sunduğu aşikârdır.

Milli mücadele döneminde desteklerini sağlayan Türkçüler. 19. Yüzyılının sonlanmasına yakın zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında en büyük rolleri oynamışlardır.

Türk aydınlarının başlattığı hareket ilke kavramı olarak daima Türklerin yüceltilmesini konu edinmiştir. Atatürk döneminin yaşanması ile birlikte ilkeler Atatürk İlkeleri’nin de kabul edilmesi ile birlikte gelişmiştir.

Türkçülük Akımının Amacı Nedir?

Türkçülük akımının amacı, 1880 Yılındaki ilk hareket ile birlikte her daim Türklüğün yüceltilmesi ve kendi bağımsızlığını ilan etmesi olarak karşımıza çıkmıştır.

Özellikle, bağımsızlığını ilan edememiş Türk devletleri için önemli yere sahip olan Türkçülük; Bağımsız Türk Devletleri’nin kurulması için önemli yere sahiptir. Türkizm veya diğer bilinen adları ile Türkçülük, Pan-Türkizm. Kültüler, politik ve birlik açısından Türklerin birlikte ilerlemesini ve bağımsızlığını ilan etmesi fikrini yürütmektedir.

Azerbaycan’da yaşayan Türk aydınları ile birlikte Kırım ve Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında yaşayan Türk Aydınları tarafından başlatılan hareket, şu an ki Türkiye ve Türkçülük kavramlarının oluşması için büyük rollere sahip olmuştur.

2. Meşrutiyet’in ilanından sonra yaşanan Balkan Savaşı ile birlikte Türkçülük fikrine sahip olan asker ve brokratlar devletin dağılmasını engellemek amacı ile güçlerini daha iyi toparlamaya başlamış ve devletin dağılmasını engellemek için mücadele etmiştir.

Türkçülüğün Esasları Nelerdir?

Türkçülüğün Esasları nelerdir? Milli mücadele döneminde de önemli role sahip olan Türkçülük, bazı dönemlerde  “Irkçılık” düşüncesi ile karıştırılmıştır. Ancak Türkçülük, temelde ırkçılıktan oldukça farklıdır. Irkçı bakış açısında kan, temiz soy millet olma olgusunun aslı sayılır.  Türkçülük ise Türk kültürü ve ortak coğrafyada kader birliği etmiş herkesi kapsamı içinde ele alır. Türkiye topraklarında yaşayan ve bu durumu kabul eden herkesin Türklük kültürünü paylaşmasını amaçlayan bir harekettir, ortak bir kültürdür.

Türkçülüğün Esasları; Ziya Gökalp tarafından yazılmıştır. Türkçülük kavramının sınırlarını çizen ve önemli noktalara değinen eser Türkçülük için en önemli eserlerden birisidir. Özellikle Türkçü kavramı bu eserde en iyi şekilde işlenerek Türkçülüğün esasları benimsenmiştir.

·         Dilde Türkçülük,

·         Estetik Türkçülük,

·         Ahlaki Türkçülük,

·         Hukukta Türkçülük,

·         Dinde Türkçülük,

·         Ekonomide Türkçülük,

·         Politikada Türkçülük,

·         Felsefede Türkçülük.

gibi temel programlar Türkçülük kavramında bulunmaktadır. Bu kavramlar detaylandırılarak Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları eserinde en iyi şekilde işlenerek karşımıza çıkmaktadır.

Türkçülüğün temel yapısının;

Dini açıdan herhangi bir bağlılığı olmayan ve Irkçılıktan uzak Türkçülüğün, Türk milletinin  bağımsızlığını savunan ve gözeten bir düşünce yapısı olduğu netleştirilmiştir.

Türkçülük Akımının En Önemli Temsilcileri Kimlerdir?

Türkçülük akımının ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde temsilcilerinin rolü oldukça büyüktür. En önemli temsilcileri tarafından sürekli olarak bu kavramın ilerletilmesi, Türkçülüğün bugün geldiği seviyeyi oluşturmaktadır. Türkçülük kavramında en önemli temsilciler kimlerdir?

·         Ziya Gökalp,

·         Yusuf Akçura,

·         İsmail Gaspıralı,

·         Mehmet Emin,

·         Necip Asım,

·         Süleyman Paşa,

·         Ziya Paşa.

Gibi isimler. Türkçü aktivistler olarak önemli yere sahip olmakla birlikte, Türkçülük kavramının gelişmesinde en büyük rolü oynamışlardır. Özellikle o dönem Dergi çıkarılarak yayılmaya çalışan Türkçülük kavramı;

·         Ziya Gökalp,

·         Yusuf Akçura,

·         Ahmet Agyev,

·         Fuat Köprülü,

·         Hüseyinzade Ali Bey.

Gibi önemli isimlerin yazarlığını yapması ile ortaya çıkmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Temel kuruluşunda da önemli noktalarda bulunan temsilciler, Türkçülük kavramının ilerlemesi ve gelişmesi için çaba göstermiştirler.

Kaynak: Haber Merkezi