MSB sözleşmeli erbaş alımı başvuru şartları neler? MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

MSB sözleşmeli er alımına yönelik başvuru kılavuzu paylaştı. Kara Kuvvetleri , Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli erbaş alımı yapacağını duyurdu. Bu sebeple MSB sözleşmeli erbaş alımı başvuru şartları neler? MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? sorularına cevap aranıyor.

Gündem
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
MSB sözleşmeli erbaş alımı başvuru şartları neler? MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre erbaş ve er başvurusu alımlar nasıl yapılır, başvuru şartları neler? belli oldu. MSB'nin yayınladığı sözleşmeli er alımına kimler başvurabilir gibi konulara da açıklık getirildi. İşte sözleşmeli er alımına yönelik detaylar...

MSB'DEN ADAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

MSB sözleşmeli er başvurusu

1. Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.
2. Adaylar;
a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.
b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
c. Tercih yaparken;
(1) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtecek (en az üç tercih yapılması gerekmektedir),
(2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi isteğe bağlı olup Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylara fiziki yeterlilik testine ilave olarak yüzme kriteri uygulanacak,
(3) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,
(4) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
ç. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, pembe karton dosya içerisine koyarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.

MSB ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatınyapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,

düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 6/14

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya daözel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyettebulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

 

Yorumlar