Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana asrın felaketi ile mücadelesini sürdürüyor.

Bir taraftan enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kaldırılırken, bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken deprem konutları da yükselişe geçiyor.

Öte yandan yurt genelinde de depreme yönelik tedbirler artırılıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda bir ilki açıklamıştı.

Türkiye'yi afetlere hazır hale getirmek adına 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' oluşturdu.

3 Mart’ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekipleri, yabancı uzmanlarla birlikte çalışmada yer alacak kurul üyeleri belirlendi.

KURULLAR BELİRLENDİ

Böylelikle 13 kurulun oluşturulmasına karar verildi.

10 Mart'ta Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda yapılan ikinci toplantıda da afetlere karşı dirençli hale getirecek kurullar, "Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar", "Deprem ve Yer Bilimleri", "Hasar Tespit" "Enkaz ve Atık Yönetimi", "Şehirleri İnşa ve İhya", "Kentsel ve Kırsal Dönüşüm", "Mekansal Planlama", "Yeni Yapı Teknolojileri", "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler", "İklim Dostu Yeşil Dönüşüm", "Kentsel ve Kırsal Altyapı", "Tarihi ve Kültürel Miras" ve "Kriz Yönetimi ve İletişim" isimleriyle oluşturuldu.

"SÜRECE İLİŞKİN RAPORLARINI İNCELEDİK VE BAZI KARARLAR ALDIK"

Son olarak dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan 3'üncü toplantıda da önemli bir yol katedildi.

Alınan kararla ilişkin Bakan Kurum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımına şu notu ekledi:

Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısında bilim insanlarımızın saha incelemeleri de dahil sürece ilişkin raporlarını inceledik ve bazı kararlar aldık.

Bu önleyici tedbirlerin uygulanması için hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek ve hiçbir kentimizi asla geride bırakmayacağız!

Alınan kararlar açıklandı

Bakan Kurum'un başkanlığında yapılan toplantıda alınan 27 karar ise şu şekilde:

·        Afet riski yüksek bölgelerde geçici barınma alanlarına dair altyapı kurulacak.

·        Erken uyarı gözlem istasyonları 81 ilde kurulacak.

·        Tüm millet bahçeleri afet toplanma alanı ve geçici barınma bölgesi konseptlerine uygun hale getirilecek.

·        Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim statülerinde 'Afet Bilgisi Dersleri' yaygınlaştırılacak.

·        Afet anında kesintisiz iletişim için tüm sabit ve mobil bas istasyonları için verimlilik çalışması yapılacak.

·        Türkiye'deki diri fay haritası ve diğer afet türlerine dair risk haritalarının güncellemeleri bilim insanlarıyla tamamlanacak.

·        Mikrobölgeleme etütleri tüm inşa faaliyetlerine yayılacak.

·        Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması konusunda gerekli tüm yaptırımları uygulanacak.

·        Riskli bölgelerde imara kapatılacak yerler belirlenecek, kat yükseklikleri sınırlandırılacak. Radye temel kullanımın gerekirse zorunlu hale gelecek.

·        Binlerce mimar, mühendis ve şehir plancısı istihdam edilecek.

·        Dere yataklarında veya heyelan ve taşkın riski bulunan yerlerdeki binaların tespitleri tamamlanarak uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma sürecine dair planlamalar hızlandırılacak.

·        Ani oluşan taşkınların denize iletilmesini sağlayan su hatları ve tünelleri ülke sathında yaygınlaştıracağız.

·        Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık binaları gibi vatandaşlara hizmet veren kamu binaları riskli bölgelerden kaldırılacak.

·        Uygulamalar şehrin var olan kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun tasarlanacak.

·        Tüm kamu binaların ve vatandaşların toplu halde bulunduğu alanların afetlere karşı dayanıklılık testleri tamamlanacak.

·        Özel ve nitelikle yapılarda, çok katlı ve özel mimari yapılar, otel ve AVM'ler 20 kat üstü yapılar, termik santraller, büyük barajlar için Yapı İzleme Sistemleri kurulacak.

·        Türkiye Bina Envanteri hazırlanacak. Bu binaların risk durumlarının tespiti tamamlanacak.

·        Afet sonrasına oluşan zarar ve hasar tespitine dair dijital veri havuzu oluşturulacak; devletin tüm birimlerine entegrasyonu sağlanacak.

·        Boyutları ve ergonomisiyle, gerektiğinde binalara yaklaşacak ve hatta içinde gezebilecek kabiliyete insansız hava ve kara araçları geliştirilecek.

·        Tüm inşa süreçlerinde; çerçeveli perdeli ve panel sistemleri, hafif beton ve çelik lif katkılı betonlar, kauçuk ve çelik sismik izolatör uygulamaları yaygınlaştırılacak.

·        Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri hayata geçirilecek.

·        Güneş enerjisi kullanan, kendi suyunu tutan, biriktiren ve biriken suyu peyzaj alanlarında kullanan yeşil bina modeli yaygınlaştırılacak.

·        Yapılaşmada enerji verimi, iklim duyarı, sıfır atık uyumlu ve ekolojik özellikli malzemelerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

·        Kentsel dönüşümle riskli yapı stoğunun miktarına göre yeni bir program oluşturulacak, her şehre özel bir finansman modeli geliştirilecek.

·        Afet merkezli yeni bir finansal yapılanma ve yeni teşvik sistemleri hayata geçirilecek.

·        Yapılacak tüm çalışmalarda, mesleki mesuliyet sigortası ve yetkin mühendislik uygulamaları zorunlu hale getirilerek; yapı denetleme ek olarak zemin denetim uygulamaları mevzuata bağlanacak.

·        TÜBİTAK ile birlikte 'Güvenli Türkiye AR-Ge Enstitüleri kurulacak.

Editör: Bilge Güler