Pek çok araştırmacı Nemrut kimdir sorusuna yanıt aramıştır. Zira Nemrut’un, Yahudi kutsal metinlerindeki Nimrod ismiyle, Talmud’daki Amrafel ile ve hatta bazı kaynaklarda Eski Mezopotamya tanrısı Ninunta ile özleştirilmekte ve bu konu pek çok tartışmanın odak noktası olmaktadır.

Hem İslami kaynaklarda hem de Yahudi kaynaklarında Nemrut hayatı ile ilgili hikâyeler bulunur. Rivayetlere göre Nemrut kavminin sınırlarını genişletmiş ve kavmine kendi putlarına tapınmayı emreden bir hükümdara dönüşmüştür. Bir gece rüyasında yeni doğan bir yıldız görmüş. Bu yıldız, ay ve güneşin ışığını bastırmaktaymış. Uyandığında kâhinlerinden rüyayı yorumlamalarını istemiş. Kahinler de ülkesinde doğacak bir erkek çocuğun, Nemrut’un hükümdarlığını bitireceğini, kavminin din değiştirmesine sebep olacağına ve kendisini öldüreceğini söylemiş.

Aaa-10

Nemrut hayatı ile ilgili endişeye düşmüş. İlk olarak doğan tüm erkek çocukların öldürülmesini emretmiş. Üstüne şehrin tüm erkeklerine şehir dışına çıkmalarını ve eşleri ile ilişkiye girmelerinin yasak olduğunu söylemiş. Fakat bir gün tebaasından biri olan, çok güvendiği Azer’i bir işi için şehre göndermek zorunda kalmış. Azer’e pek güvenirmiş, ondan eşi ile görüşmemesi için söz almış. Ancak Azer şehirdeyken eşi ile ilişkiye girer ve bunu gizler.

Eşinin hamile kaldığını öğrenen Azer, Nemrut hayatı boyunca kendilerini yaşatmayacağını bildiğinden, eşini şehir dışında bir mağarada saklamaya başlar. Bu gebelik sonunda üstü ışıklarla donatılmış olan Hz. İbrahim doğar.

Sonrasında Hz. İbrahim’i bulur ve ateşe atar. Ancak ateş, Hz. İbrahim’e tesir etmez.

Nemrut kimdir?

Nemrut kimdir sorusunun cevabı olarak pek çok yorum yapılmaktadır. Bu sebeple Nemrut gerçekten yaşamış bir Mezopotamya-Bâbil kralı mıdır yoksa mitolojik bir kişi midir net olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar Nemrut’un İran krallarından Dahhâk olabileceği düşünmektedir. Bazıları ise Akkad Devleti’nin kurucusu I. Sargon olduğunu iddia etmektedir. 

Nemrudun Soyu Nereden Geliyor?

Nemrut hayatı, özellikle soyu oldukça merak edilmektedir. Güvenilir kaynaklar Nemrut’un, Nûh’un oğullarından Hâm’ın torunu ve Kuş’un (Cush) oğlu olduğunu düşünmektedir. Hâm’ın soyu için tarihin erken dönemlerindeki en hırçın, saldırgan ve sert insanlar olduğu söylenir. Bu insanlar insanlığın kaderine hükmetmeye çalışmış, krallıklar yıkıp kurmuşlardır. Bunlara örnek olarak Mısır, Libya, Arabistan, Hindistan gibi ülkeler verilebilir.

Bunların yanında Nemrut hayatı boyunca Babil, Ninevâ ve Kalah’ı inşa ettiğine inanılmaktadır. Tekvîn’de Nemrut’dan “yeryüzündeki kudretli adam” ve “Rab gözündeki kudretli avcı” şeklinde bahsedilmektedir. Özetle Nemrut karanlık ancak bir o kadar kuvvetli bir semboldür. Dünyadaki ilk emperyalist olduğu söylenebilir. Bazı kaynaklar Nemrut ile Buhtunnasr (Nebukadnezzar) arasında bir soy ilişkisi olduğunu belirtmektedir.

Nemrut hayatı boyunca başarılı ve manipülatif bir astrolog, azılı bir putperest, hırslı bir şehir kurucusu ve onlarca masum bebeği katleden lanetli bir katil olmuştur. Ayrıca insan eti yiyen ilk insan olduğu söylenmektedir. Rivayetlere göre vahşi hayvanlara hükmetmiş, kendisi ve karısı Semiramis’in ilâhî varlıklar olduğunu söylemiş ve tebaasının kendilerine tapınmasını emretmiştir.

Kuranda geçen Nemrut kimdir?

Nemrud kuranda geçiyor mu? Aslına bakılırsa Nemrut adı kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de yer almamaktadır. Ancak Bakara suresinde (2/258) bahsedilen, Allah-u Teala’nın kendisine bahşettiği hükümdarlık, mülk ve güç ile şımaran bir kişiden bahsedilmektedir. Bu kişinin Hz. İbrahim ile tartıştığı da belirtilmiştir. Müfessirler bu kişinin Nemrut olduğunu kabul etmektedirler. Bunlara ek olarak İbrahim’in cezalandırılması ve ateşe atılmasıyla ilgili ayetlerde yine Nemrut’a işaret eden ifadeler bulunduğu düşünülmektedir.

Nemrudun Yaptıkları Neler?

Pek çok kaynakta Nemrut’tan pek çok ilki gerçekleştiren kuvvetli bir hükümdar olarak söz edilmektedir. İlk kez taç giyen, ilk kez yıldızlara ilgi duyup durumlarını açığa çıkaran, ilk kez insanları kötülüğe yönelten, ilk kez ateşe tapınan ve ilk kez kendisini putlaştıran kişidir.

Nemrudun hikayesi geçtiği dönemlerde pek çok icat yapıldığı da düşünülmektedir. Örneğin mancınık bunlardan biridir. Ayrıca Taberî’ye göre bu dünyadan dört büyük hükümdar geçmiştir. Bunlardan ikisi inanan, ikisi de kafirdir. İnananların Süleyman b. Dâvûd ve Zülkarneyn; kafirlerin de Buhtunnasr ve Nemrut olduğunu söylemiştir. Rivayete göre Nemrut tam dört yüzyıl hüküm sürmüştür.

Kaynak: Haber Merkezi