Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak. Son başvuru tarihi ise; 28 Ocak 2022 olarak duyuruldu.

Google Haberlere Abone ol
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
14.01.2022 14:31

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 olarak duyurulan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi                                                       : 14/01/2022
Son Başvuru Tarihi                                         : 28/01/2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 01/02/2022
Giriş Sınavı Tarihi                                          : 04/02/2022
Sonuçların Açıklanacağı Tarih                       : 08/02/2022

A. GENEL ŞARTLAR

1- İlanda   belirtilen   kadrolara   yapılacak   atamalarda;   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4- Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında    kullanılacak    4’lük    ve    5’lik    not    sistemlerinin    100’lük    not    sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B. ÖZEL ŞART

Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

1- Başvuru  dilekçesi  (Dilekçede  başvurulan  Yüksekokul/Program,  adres,  telefon  no,  e- mail gibi adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir).
2- Özgeçmiş (YÖK formatında).
3- Lisans ve lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet  üzerinden  Barkod/Karekodu  okunaklı  olmak  kaydıyla  mezun belgesi).
4- Resmi   lisans   transkripti   (e-Devlet   üzerinden   Barkod/Karekodu   okunaklı   olmak kaydıyla not döküm belgesi).
5- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 6- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
8- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir).
9- Adli  sicil  belgesi  (e-Devlet  üzerinden  Barkod/Karekodu  okunaklı  olmak  kaydıyla alınabilir).
10- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta  yoluyla  yapılabilecektir.  Süresi  içinde  yapılmayan,  postadaki  gecikmeler  ve  eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz sayılacak ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Başvuru Adresi:
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme  sonuçları,  Üniversitemiz  web  adresinden (www.nny.edu.tr)  yayımlanacak  olup,  bu  aynı  zamanda  tebligat  niteliğinde  olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar