Oğuz Yılmaz

Tüm Makaleleri

Oğuz Yılmaz

Emperyalizmin maskesi olan değerlere dikkat

Özgürlük, demokrasi, insanca yaşam, çevreye saygı gibi kavramlar bugünkü insanlığın savunması gereken değerler. Bu değerlerin yeri geldiğinde nasıl bir maske hâline gelebildiği ise göz ardı edilmemeli...