ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

ilan şu şekilde;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet dijital dosyayı (5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında)  teslim etmeleri gerekir.
2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dijital dosyayı   (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında) teslim etmeleri gerekir.
3-  Profesör  ve  Doçent  adaylarının;    fiziksel  ek  olarak  Üniversitemiz  Kalite  Koordinatörlüğü  Formlar  kısmında  yayınlanan  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu (0023) , Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (0034) ve ilanda belirtilen ek koşullara bağlı olarak Akademik Yükseltme ve Atamalarda  Adayın İlanda  Belirtilen Ek Koşullara  Uygunluk Beyan Formunu   (0109)  bilgisayar  ortamında  1 adet  doldurarak dilekçe ekinde,   Özgeçmiş  ve Yayın listesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarda onaylı), imzalı puanlama listesini teslim etmeleri  gerekmektedir.
4-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet  dijital ortamda dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD) ; tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
5-Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde   belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.  (http://www.omu.edu.tr)  adresinden  Üniversitemiz/Kamu  Mevzuat  Sistemi  (KAYSİS)/Yönergeler  kısmından  ulaşılabilir.  Profesör  ve  Doçent   ve  Doktor Öğretim Üyesi adayları için 2022/31 no’lu Yönerge geçerlidir.   Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama  listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er  takım) tüm dijital dosyalara koymaları gerekmektedir.  (Profesör  adaylarının bilimsel araştırma  ve
yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)
MÜRACAAT   YERİ:  Profesör  ve  Doçent  adaylarının  Üniversitemiz  Rektörlük  Personel  Dairesi  Başkanlığına,  diğer  adayların  ilgili  birimlere  şahsen  başvurmaları
gerekmektedir.  Bir  kişi  birden  fazla  kadroya  müracaat  edemez.  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların  başvuruları  ile  posta  ile  yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
(*)        Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 85 (seksenbeş) puan almış olması gerekmektedir.

NOT: Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimidir.
 

İLAN NO ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA
2022/159 1 Dr.Öğr.Üyesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doktora yapmış olmak
2022/160 1 Profesör İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Doçentlik unvanını Din Eğitimi alanında almış olmak
2022/161 1 Doçent İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Doktora  ve  Doçentlik  unvanını  Yeni  Türk  Edebiyatı  alanında  almış olup,  yaratıcı  yazarlık  ve  ara  nesil  edebiyatı  konularında  çalışma
yapmış olmak.
2022/162 1 Profesör Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Gıda, Yem ve İlaç Nanoparçacıkların  sensör,  biyosensör  ve  katalizör  uygulamaları  ile ilaç etken maddelerin biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış
olmak
2022/163 1 Doçent Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Tarım ve Islah Doçentlik  unvanını  Bitki  Koruma  alanında  almış  olup,  bitkilerde zararlı böcekler üzerinde çalışmalar yapmış olmak
2022/164 1 Doçent Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
2022/165 1 Dr.Öğr.Üyesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (*) Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında  yapmış olup,  hava  kirliliği ve membran gaz ayrımı konularında çalışmalar yapmış olmak
2022/166 1 Dr.Öğr.Üyesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Çizge teorisi ve minimal kodlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak
2022/167 1 Dr.Öğr.Üyesi Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olup, sac şekillendirme ve faz alanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak
2022/168 1 Dr.Öğr.Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Gerontoloji alanında doktora yapmış olmak
2022/169 1 Doçent Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Doçentlik  unvanını  Bahçe  Bitkileri  Yetiştirme  ve  Islahı  alanında
almış olup, yüksek lisans ve doktorasını kışlık sebze türleri alanında yapmış olmak
2022/170 1 Doçent Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi alanında yandal uzmanlığı olmak
2022/171 1 Doçent Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Oküloplastik hastalıklar alanında çalışmış ve yayınları olmak
2022/172 1 Doçent Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi  mikrobiyoloji  alanında  doktora  yapmış  olup,   doku  tipleme laboratuvarında en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak
2022/173 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji
2022/174 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri alanında yandal uzmanlığı olmak
2022/175 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Nöroloji Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası sahibi olmak
2022/176 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Radyoloji (*) Beyin diffüzyon ağırlıklı MR ile ilgili çalışmalar yapmış olmak,
2022/177 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Tıbbi  Biyoloji  alanında   Tübitak  Projesi  yürütücülüğü   yapmış   ve Tübitak Projesi tamamlamış olmak
2022/178 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon İleri Yaşam Desteği eğitmeni sertifikası olmak
2022/179 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bariatrik   cerrahi   ve   metabolik   sendrom   konularında   çalışmalar yapmış olmak ve Hayvan Deneyleri sertifikası olmak
2022/180 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Glokomda lazer tedavisi konusunda çalışması ve deneyimi olmak
2022/181 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji yandal uzmanlığı olmak
2022/182 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik gastroenteroloji yandal uzmanlığı olmak
2022/183 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Biyofizik Biyofizik alanında  doktora  yapmış  olup,  Resveratrol ve  melatoninin üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022/184 2 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
2022/185 1 Doçent Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği
2022/186 1 Dr.Öğr.Üyesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak
2022/187 1 Dr.Öğr.Üyesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Yabani Hayvan Hastalıkları veya Veteriner Cerrahi Anabilim Dalında doktora  yapmış  olup,  yabani  kuşların  ortopedisi  üzerine  çalışmalar
yapmış olmak
2022/188 1 Profesör Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Doçentlik   unvanını   Spor   Bilimleri   alanında   almış   olup,   Judo antrenörlük belgesine sahip olmak

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.