Onlar bizim her şeyimiz

24.02.2021 10:00

Türkiye’nin üzerinde oynanan bütün oyunların ana malzemesini ne yazık ki, gençlerimiz oluşturuyor. Terör örgütleri de, Boğaziçi Üniversitesinde ortaya çıkan kaos ve yıkım güruhu da kanlı oyunlarını gençlik üzerinden oynuyor. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, grup konuşmasını özellikle son 1,5 aydır yaşanan gerilim dolu hadiseleri baz alarak, sadece Türk gençliği üzerine yaptı. Konuşmasına da, “Gençlik; gelecek ümidi, gelecek iradesi, geleceğin gerçeğidir. Özellikle 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren Boğaziçi Üniversitesinde yeşeren muzır olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları, geniş çaplı istismar kampanyalarını yeniden ve tüm çıplaklığıyla deşifre etmiştir” diyerek başladı. Bilge bir lider, üniversite hocası ve deneyimli bir siyaset insanı olarak, çok samimi ve babacan bir yaklaşımla hayati tespit ve tavsiyelerde bulundu.

TÜRK GENÇLİĞİ HAZİNEMİZDİR

Akıl, izan ve vicdan sahibi herkesin kabul edip onaylayacağı tespitlerle başlayalım: “Geleceğimizden tasarruf yapamayacağımıza göre, gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız, onları hayatın kaotik şartlarında sahipsiz bırakmamız kuşku yok ki söz konusu olamayacaktır. Düşüncesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, evvel emirde söylemek isterim ki, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir, ne oy kaygısına, ne siyasi tartışmalara, ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir. Gözümüze nasıl bakıyorsak onlara da öyle bakmalıyız. Genç kardeşlerimin üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini yakından tanıyor ve takip ediyoruz.

GENÇLİĞİ ESİR EDEMEYECEKLER

Gençlerimiz neden hedef alınıyor? Tehlikenin bertaraf edilmesi için ne yapılması gerekiyor? İşte cevabı: “15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Nüfusun yüzde 15,6’sı gençlerden müteşekkildir. Türkiye’nin genç nüfus oranı, AB ülkelerinin genç nüfus oranlarından çok daha fazladır. Bu tablo esasen potansiyel, mukayeseli ve stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, arayışlarını budamaya, duruşunu bozmaya, geleceğini karartmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi bu güçten çekinmelerinden dolayıdır. Bilinsin ki, teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir. Tarihin hiçbir döneminde esir bir vicdan ile kutlu emanetlerin taşındığı görülmemiştir. Bu sebeple gençliğimizi esir etmek için kuyruğa girenlere katiyen izin vermeyeceğiz. Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, aslanı kediye boğdurmak için el ovuşturan vatansızlar, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek, ne de sokak aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur. Devşirdikleri kişilerin eline silah tutuşturanlar, militan açığını bu yolla takviye etmek için üniversitelere tezgâh kuranlar bunun bedelini ağır ve acıklı şekilde ödemelidir.

Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine ve milletine karşı sadakat ve sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı müşfik ve saygılı bir üsluba sahiptir, bunun aksi istikametinde tavır ve tutum alanlar da kandan ve candan nemalanan vampirlerdir. Boğaziçi Üniversitesindeki her gelişme açıkça çarpıtılmış, gençliğin kabına sığmaz niteliği hain çevreler tarafından kullanılmak istenmiştir. Bu işin içinde ne yazık ki bazı siyasi partiler de yer almıştır. Kendi evlatlarına el bebek gül bebek muamelesi yapan, başkalarının evlatlarını siyasal ihtirasları için kavgaya yönlendirenler, zilletin dipsiz çukuruna düşen sorumsuz ve kirli zihniyetlerdir. Şahsiyetleri kırpıntı bohçası gibidir. Üstelik her şeyleri de iğretidir. CHP’den tutun İP’e kadar, HDP’den tutun diğerlerine kadar çirkin manzara aynısıyla bunu göstermektedir.”

TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKIN

Her biri mutlaka kulaklara küpe edilmesi gereken tavsiyeler: Sevgili gençlere tavsiyem, şahsiyetinizi kazanın, kazandıysanız sağlamlaştırın, faziletlerinizi kemale eriştirin, kendinizi yetiştirin, mensubiyet bilincinizi her daim müdafaa etmeyi göze alın. Zira cisminizle değil ruhunuzla insan olacağınızı lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bunun için de her yaptığınız işe inanın, bağlanın, daha doğrusu yüreklerinizde hissedin. Türk gençliği bizim nazarımızda, istikbalin kahramanıdır, devletine, milletine, ailesine gönül ve vefa borcunun gereğini; vakarla, vatanseverlikle, milletperverlikle, sadağından çıkmış ok misali hainleri korkuta korkuta yerine getirecektir. Yıktırmayın, harabeye çevirmeyin, hüsranı yaşamayın, yaşatmayın. Diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin. Sizin yeriniz kapı değil, içeridir, amfilerdir, hocalarınızın dizinin dibi, analarınızın hayır dualarıdır. Gençlerimizin safiyane düşünceleri, samimi dilekleri, meşru beklentileri, haklı istekleri muteberdir, muhteremdir. Eyvah gençliğim dememek için, tüm kardeşlerimi ziyana değil, ziya içinde yaşamaya, Türkiye’ye sahip çıkmaya; huzur, barış, refah ve mutluluk içinde var olmaya çağırıyorum.”