ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (156) sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan şu şekilde

657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (156) sözleşmeli personel alınacaktır.
I-         GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.
1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
3. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi:21.03.1988(dahil)- 20.03.2005(dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)
4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
5. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evraklarına ek olarak alınacaktır.)
6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
II-        ÖZEL ŞARTLAR:
A-BÜRO PERSONELİ:

Ortak Şart: İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.


Görev yeri (İl)

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet


Öğrenim Durumu


Cinsiyet


Aranılan Nitelikler

Merkez
(Ankara)

2022
KPSS
(P3)

70

5

Lisans

Kadın-Erkek

- Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi, Turizm ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği, Turizmde Büro Yönetimi, İktisat, İşletme, İşletme-Maliye, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye,  Muhasebe  ve  Maliye,  Maliye-Muhasebe,  Kamu  Yönetimi  lisans programlarının birinden mezun olmak.

2022
KPSS
(P93)

65

15

Ön lisans

Kadın-Erkek

- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.


B-KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ:

KPSS Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet

Öğrenim Durumu

Görev yeri (İl)

Cinsiyet* Adet


Aranılan Nitelikler2022 KPSS (P94)5535Ortaöğretim
Merkez (Ankara)


Erkek 25

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

 • Üniversitemiz merkez kampüsünde görev yapacaklardır.**


Kadın 6

Mersin/ Erdemli

Erkek 4

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

 • Askerliğini yapmış olmak.

 • Üniversitemiz Mersin-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde görev yapacaklardır.**


*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
**Müracaat sahibi tarafından başvuru dilekçesinde, görev alınması talep edilen teşkilat belirtilecektir.

C-TEKNİKER:
Ortak Şart: Arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

Görev yeri (İl)

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet

Öğrenim Durumu


Cinsiyet


Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022
KPSS (P93)


65


1


Ön lisans


Erkek Kadın

 • Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • En az (3) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.

2022
KPSS (P93)


65


1


Ön lisans


Erkek

 • Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • En az (2) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.

2022
KPSS (P93)


65


3


Ön lisans


Erkek

 • İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 • En az (2) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


*Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.
 
D-TEKNİSYEN:
Ortak Şart: Arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.

Görev yeri (İl)

KPSS Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet

Öğrenim Durumu


Cinsiyet


Aranılan Nitelikler


Merkez (Ankara)

2022 KPSS (P94)


60


1


Ortaöğretim


Erkek

 • Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı ve dalları veya Ahşap Teknolojisi alanı-Ahşap Yapı (doğramacılık) dalından mezun olmak.

 • En az (1) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


2022 KPSS (P94)


60


1


Ortaöğretim


Erkek

 • Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı ve dalları veya ahşap teknolojisi alanı-ahşap yapı (doğramacılık) dalından mezun olmak.

 • Kalıp ve/veya çatı imalatları alanlarında en az (1) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.

2022 KPSS (P94)


60


1


Ortaöğretim


Erkek

 • Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

 • En az (2) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


2022 KPSS (P94)


60


3


Ortaöğretim


Erkek

 • Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı - Endüstriyel Elektronik dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı - Endüstriyel Kontrol dalından mezun olmak.

 • En az (2) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.

2022 KPSS (P94)


60


2


Ortaöğretim


Erkek

 • Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından birinden mezun olmak.

 • En az (2) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


2022 KPSS (P94)601OrtaöğretimErkek

 • Ortaöğretim kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanından mezun olmak.

 • Siemens, mikrodev, niagara, schneider, alarko tarafından verilen eğitim programlarından en az birinden sertifika almış olmak.

 • PLC montaj sertifikasına sahip olmak.

 • En az (1) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.

2022 KPSS (P94)


60


1


Ortaöğretim


Erkek

 • Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

 • Dikişli dikişsiz boruların kaynağı alanlarında en az (1) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


*Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.
 
E-DESTEK PERSONELİ (Şoför):

Görev yeri (İl)

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet

Öğrenim Durumu


Cinsiyet


Aranılan NiteliklerMerkez (Ankara)


2022
KPSS (P94)555OrtaöğretimErkek

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde B-C1-C-D1-D sınıflarını kapsayan sürücü belgesine sahip olmak.

 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.


F-DESTEK PERSONELİ (Yemek Hizmetleri):
Ortak Şartlar:
-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Yemek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Sağlık kurulu raporu -heyet raporu- karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunmalıdır.)
-Aşçıbaşı, Aşçıbaşı Yardımcısı, Aşçı (Özel Hizmet), Diğer Aşçılar, Sıcak Mutfak Aşçısı, Soğuk Mutfak Aşçısı, Tabldot Aşçısı, Soğuk Mezeci, Aşçı, Alakart Aşçısı, Aşçı Yardımcısı meslek alanlarından birinde en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmek.

Görev yeri (İl)

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet

Öğrenim Durumu*


Cinsiyet


Aranılan NiteliklerMerkez (Ankara)2022
KPSS (P93)
65
1
Ön lisansErkek Kadın

 • Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslarda verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

 • Aşçı olarak görev yapacaktır.

Merkez (Ankara)


2022
KPSS (P94)


60


3


Ortaöğretim


Erkek Kadın

 • Yiyecek- İçecek hizmetleri alanı /Aşçılık dalında lise veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu olup, Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslarda verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

 • Aşçı olarak görev yapacaktır.2022
KPSS (P94)
60
1
OrtaöğretimErkek Kadın

 • Yiyecek- İçecek hizmetleri alanı /Aşçılık dalında lise veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu olup, Halk Eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslarda verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak.

 • MEB, ESK ve İŞKUR tarafından düzenlenen et işçiliği ve kasaplık eğitiminden SEKAP sertifika sahibi olmak veya kasaplık konusunda MEB onaylı sertifika sahibi olmak.

 • Aşçı ve kasap olarak görev yapacaktır.


*Öğrenim durumuna göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer öğrenimden başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

G-DESTEK PERSONELİ (Temizlik Hizmetleri):

Görev yeri (İl)

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puan

Adet

Öğrenim Durumu

Cinsiyet Adet

Aranılan Nitelikler

Merkez (Ankara)

2022
KPSS (P94)


55


55


Ortaöğretim

Erkek
 35

- Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda çalışmaya elverişli olmak,
ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
- Çalıştığı iş yerinde görev yerinin özelliklerine göre:
Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşınması ve temizliği, taşınma/taşıma hizmetlerini yerine getirmek ve malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşıma yükleme ve boşaltma işlerini yapmak, bulaşıkların elle veya makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması ve servise hazır hale getirilmesi, kirli çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak.
- Görev tanımına uygun amirler tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Kadın

20


*Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.
 
H-DESTEK PERSONELİ (Basit Bakım + Temizlik Hizmetleri):
Ortak Şartlar:
-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda/arazide çalışmaya elverişli olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak.
-Hizmet alanı ile ilgili görev ifasında, görülecek lüzum üzerine taşıma, dağıtım ve temizlik hizmetleri de yerine getirilecektir.

Görev yeri (İl)

KPSS
Puan Türü

KPSS
Taban Puan


Adet

Öğrenim Durumu


Cinsiyet

Hizmet Alanı


Aranılan NiteliklerMerkez (Ankara)2022
KPSS (P94)
55
6
Ortaöğretim
Erkek
Bahçıvan

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Bahçıvanlık veya Peyzaj alanında sertifika sahibi olmak.

 • Bahçıvanlık için çapalama, budama, çim biçme, çim dikme, bitki ve fidanlara form verme (şekil), yabani otları temizleme ve sulama işlerinde en az (1) yıl tecrübeli olmak ve belgelemek*.

2022
KPSS (P94)


55


1


Ortaöğretim


Erkek


Taş Ustası

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı sertifika sahibi olmak.

 • En az (1) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


2022
KPSS (P94)555OrtaöğretimErkek


Kalıp-Çatı ustası

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • İnşaat teknolojisi alanı ve dalları veya ahşap teknolojisi alanı –ahşap yapı (doğramacılık) dallarında sertifikaya sahip olmak (Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Ustalık Belgesi vb.)

2022
KPSS (P94)


55


1


Ortaöğretim


Erkek


Elektrikçi

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • Elektrik - Elektronik Teknolojileri, Elektrik İşleri sertifikasına sahip olmak.

Merkez (Ankara)


2022
KPSS (P94)557OrtaöğretimErkekTesisatçı

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • MEB onaylı Doğalgaz ve Kalorifer Tesisatçılığı ve/veya Soğutma ve Klima bakım onarım sertifikasına sahip olmak

 • En az (2) yıllık tecrübesi olmak ve belgelemek*.


2022
KPSS (P94)551OrtaöğretimErkek


Karo ve Seramik Ustası

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi ) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 • MEB onaylı Karo ve Seramik Alanında Ustalık ya da Kalfalık Belgesine sahip olmak veya her türlü duvar ve zemin, fayans, seramik, karo, mermer, andezit vb. kaplama işlerinde en az 1 (bir) yıl tecrübeye sahip olmak belgelemek*.

*Tecrübe bilgisi, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilecektir.

III-BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1.  Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.  Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.
3.  2022 yılı KPSS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan ve başvurulan pozisyonun gerektirdiği puan türünü içeren: (P3), (P93) veya (P94))
4.  Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) (Erkek adaylar için)
5.  Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)
6.  Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.
7.  e-Devlet kapısı üzerinden tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi”.
8.  Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.
9.  Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)
**Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
**Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.
**Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 20/03/2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.
Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara
 
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.
*Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, başarılı adayların isim listesi, 10/04/2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 5 katı kadar yedek belirlenecektir. İlanda, atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ve belge teslim şekli ile süresi hakkında bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.
*Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
*Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 ( bir) ay içerisinde feshedilecektir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Personel Daire Başkanlığı İletişim Tel: 0312-210 3436 – 0312-210 3437 – 0312-210 2126 - 0312-210 3460 – 0312-210 3449
***İlanen duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden