Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak.

İlanlar
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; tabloda belirtilen puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday KPSS puan sıralamasına göre belirlenecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Başvuru bitimi tarihi itibarıyla büro personeli kadroları için 30 (otuz), destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.
6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7- Atamaya hak kazanan aday ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen çalışmaya engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

- Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e- Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
2. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
4. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
5. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Başvuruda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında www.osmaniye.edu.tr son başvuru tarihini takip eden 15 (on beş) gün içinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1505-1510-1512)

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar