Otizm belirtileri nelerdir? Otizm nedir?

Otizm belirtileri nelerdir? Otizm nedir? 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nün tarihçesi nedir? Haber detayımıza girmeden önce Otizmi ilk olarak bir gelişim bozukluğu ve ömür boyu devam eden bir hastalık olarak tanımlayabiliriz.

Otizm belirtileri nelerdir? Otizm nedir?
27.06.2019 10:23

Otizm Farkındalık Günü Tarihçesi

Tüm dünya genelinde otizm konusuyla ilgili farkındalık yaratarak otizmin problemlerine çözümler yaratmak amacıyla 2 Nisan günü; 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Yıl içinde kutlanan ve her yıl, “Otizm farkındalık ayı” olan  2 Nisan ve tüm nisan ayı boyunca dünya çapında otizmin problemlerini ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Peki otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir? Otizm hangi yaşlarda görülmektedir?

 Otizm Nedir? Otizmli Bir Çocuğa Sahip Olmak

Otizm Nedir sorunun cevabı; sosyal iletişimde ve sosyal etkileşimde problemler, kısıtlı ilgi alanları ve tekraralayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğu olarak tarif edebiliriz.

Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Bu kavrama nedir sorusunun yanıtını erken yaşta arayan ebeveynler, erken teşhis ile uygulayacakları rehabilitasyon programı ile rahatsızlığın etkilerini en aşağı çekmeleri mümkün olabilir. Bilim adamları sebebini henüz tam anlamıyla belirleme edemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir.

 Otizmin Başlıca Belirtileri  Nelerdir?

Otizm nedir sorusunun sonrasında en fazla merak edilen bir diğer konu otizmin belirtileri olmaktadır.

Otizmli çocuğun diğer kişilerle göz teması kuraması, adı ile seslenildiğinde bakmaması, söylenenleri duymuyor gibi davranması, bazı sözleri yeniden yeniden alakasız ortamlarda söylemesi, oyuncaklarla oynayamaması, parmağı ile bir şeyi gösterememesi, yaşıtlarının oynadığı oyunlara çokca ve aşırı ilgisiz kalması, akranlarına göre konuşmada geri kalması gibi bir takım bozukluklar otizmin başlıca belirtilerindendir.

Bu belirtiler gözlemlendiğinde otizm açısından değerlendirme için kesinlikle bir uzmana danışılmalıdır. Yapılan araştırmalara göre; on dört (14) aylıkken bile otizm teşhisi konulabildiğini ve rahatsızlığın etkilerini azaltacak erken tedavi tekniklerinin iki (2) yaşında bile uygulanabildiğini göstermiştir.

 Otizmli Bir Çocuğa Sahip Olmak

Otizmli bir çocuğa sahip aileler için güç bir durum olan otizmin kabullenilmesi zor olsa da erken teşhis ve tedavi ile oldukça pozitif sonuçlar elde edilmektedir. Otizm nedir sorusunun sık sık rastlanan yanlış yanıtı bir hastalık olmasıdır. Otizm bir hastalık değil bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığı kabullenme sürecinde ve otizm ile ilgili tedavide sosyal destek etkeni önemlidir. Uzmanlardan alınan destek yanısıra problemle başa çıkmanın yollarını gösteren sosyal destek etkeni, hem ebeveynlerin hem de otizmli çocukların bulundukları duruma ahenk sağlamalarını basitleştirmektedır.

Sosyal-çevre ilişkilerinin ve aile ilişkilerinin tamamıyla değiştiği bir durum olan otizmli bir çocuğa sahip olmak ailelerin bazı zamanlar duygusal, maddi ve psikolojik anlamda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Tümüyle ebeveynlerine bağımlı olan otizmli çocuklar için ebeveynlerin gelecek kaygısı yoğundur. Bu aşamada sosyal destek etkeni ebeveynlerin yaşamlarını otizmli çocukları ile beraber sağlıklı sürdürmelerinde önemli bir destektir.

Ayrıca ebeveynlerin yakın çevrelerini otizm nedir hususlarında bilgilendirmeleri de toplumun bu hususta bilinçlenmesi için önemlidir.

 Otizm Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Otizmin tedavisindeki başarıyı etkileyen en büyük neden erken teşhistir. Bu teşhiştir ki, otizm etkilerinin yoğunluğu çocuktan çocuğa değiştiğinden tedavi stratejileri ona göre düzenlenir. Tedavi sonrası ortaya çıkan bulgular göstermiştir ki şahsa özel bir eğitimde otizmli çocuklar tedaviye daha iyi tepki vermektedir.

Eğitimde aile etkeni kesinlikle olmalı, otizmli çocuğa iletişimsel, sosyal ve davranışsal anlamda ahenk sağlayıcı tedavi teknikleri uygulanmalıdır. Son zamanların en etkili eğitim biçimi Davranışsal eğitim ve yönetimdir.

Buradaki hedef; otizmli çocuğun iletişim becerilerini geliştirmek kendine yardım etmesini sağlamak ve sosyal becerilerini geliştirmektir.

Özel terapi tekniğinde konuşma ve fiziksel yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanır. Özellikle konuşma terapisi çocuğun iletişim becerisini geliştirmede oldukça önemlidir. Motor beceri eksikliğini ve konuşma geriliğini geliştirmeye yönelik bir tedavi olup oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Bu doğrultuda kullanılan ilaçlar hiperaktivite, anksiyete, depresyon ve obsesif-kompülsifin etkilerini minimize eden tedavi edici tıbbi destektir.

 Sosyal destek etkeni hem ebeveynler hem de çocuklar için otizmle mücadelede önemli bir destektir.

 Otizmli Çocuklar İçin Ücretsiz Uygulamalar Nelerdir?

Otizmli çocuklar onlar için özel hazırlanmış oyunları oynamalıdırlar. Akıllı cihazlara indirilen İçimdeki Hazine, otizmli çocuklara yönelik oyunlar içeren oldukça eğitici bir platformdur. Bu platformu 2 yıl boyunca yoğun bir biçimde kullanan çocukların %90’ının devlet okullarına kabulünde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.Bunlardan biri ‘İçimdeki Hazine’ uygulaması ebeveynlere, çocuklarının bu uygulamayı kullandığı sürece destek veren ve uzaktan denetimi sağlayan, çocukları hakkında analiz ve rapor eder sunan bir uygulamadır.

 Kaynakça:

e-psikiyatri.com: http://www.e-psikiyatri.com/otizm-nedir-otizm-belirtileri-nelerdir-26939
dergipark.gov.tr: http://dergipark.gov.tr
https://otsimo.com/tr/

Yorumlar