Ötüken Nerede?

Ötüken yışda yig idi yok ermiş. İl tutsık yir Ötüken yış ermiş. 
Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş.
(Kültigin Güney 4)

Ötüken günümüzde Moğolistan’ın Arhangay’da eyaletinde bulunmaktadır. Ötüken, eksi Türkçe'de "Ötüken'in ötmek" fiilinden türediği tahmin edilir. Öt, rica etmek, dilek manalarına gelir.

Ötüken’in Tarihi ve Önemi

Stratejik ve iktisadi bir yer olması bakımından Ötüken, ilk olarak Hun Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Ardından birinci ve ikinci Göktürk İmparatorluğuna ve Uygur Devleti'nin başkenti olmuştur. Oğuzların egemenliğini sürdürdüğü dönemde önemli kararların alındığı bir merkez olarak biliniyordu. Türk ordularının gereksinimlerinin bir mühimmat noktasıydı. Gür ve geniş ağaçlarla kaplı Ötüken ormanı ya da diğer ifade ile Ötüken Yış; Göktürkler, hunlar ve Uygurlar tarafından kutsal kabul sayılmıştır. Orta Asya'yı hakimiyeti altına almış devletler Ötüken'i başkent olarak kabul etmek zorundaydı. Sebebi ise dünyanın Tanrı'ya, Tanrı'nın da dünyaya en yakın olduğu yer olarak görülmesiydi. 

Ötüken-1

Ötüken: Bir Efsanenin Coğrafi İzleri

Ötüken, Orhun Irmağı'mnın aktığı topraklar olarak da kayıtlara geçerken, Orhun Yazıtlarının dikildiği Türklerin efsanevi bir coğrafi bölgesidir. 

Eski dönemlerde dağ ve orman hayatla ölüm birleştiği alanlar sonsuzluk olarak görülmüştür. Türk toplulukları için de Ötüken gök, yeryüzü ve yeraltının buluştuğu bir alan sayılır. Bu nedenle Türklerin avcılık ve savaşçılık yeteneklerini elde ettikleri bölge olarak kutsal olarak kabul edilir. 
Kutsal bir mekan olan Ötüken'in cofrafi bir konum olduğu yönünde bilgiler bulunur. Fakat başka anlamlarda içerdiği düşünülmektedir. Simge olarak görülen ve Ötüken milli değerleri de temsil etmektedir.

Editör: Sema Ünal