ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kıl Keçisi  Halk Elinde Islahı Projesinde Çalıştırılmak Üzere 1 (bir) kişi Proje Teknik Elemanı Alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Halk Elinde Kıl Keçisi Proje Teknik Elemanı Alımı


DUYURU KONUSU : İlimizde Yürütülen Kıl Keçisi  Halk Elinde Islahı Projesinde Çalıştırılmak Üzere 1 (bir) kişi Proje Teknik Elemanı Alınacaktır.

Bakanlığımızca yürütülen ''Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'' kapsamında; Kıl Keçisi    Halk Elinde Islahı Projesinde  Edirne İli Damızlık Koyun - Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen niteliklere sahip 1 (bir) kişi Proje Teknik Elemanı alımı yapılacaktır.

Müracaat Yeri          : Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Müracaat Tarihi       : 19 Ocak 2023– 01 Şubat 2023 (Mesai Bitimine Kadar 17:30)

Mülakat Tarihi         :  Daha sonra bildirilecektir.

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanında Aranacak Şartlar        :

T.C vatandaşı olmak.
Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezun veya yüksek lisansını zootekni bölümünde yapmış olması,
Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az oniki (12) ay tecilli olması,
Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,
Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve hileli iflas suçlarından hüküm giymemiş olması,
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması ( Projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir)
Projenin yürütüleceği İl veya İlçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

Müracaatta Teslim Edilecek Belgeler                                              :

Müracaat dilekçesi,
Diploma / Çıkış Belgesinin tasdikli sureti,
Nüfus Cüzdan fotokopisi,
Askerlik ile ilgili durumunu gösterir belge,
İkametgah belgesi,
Sürücü belgesi fotokopisi,
Özgeçmiş, Varsa Yüksek Lisans, Doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
Sabıka kaydı belgesi,
Sağlık raporu,

BİLGİ İÇİN :  Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü    
 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.