PTT 2022'de personel alımı yapacak mı ne zaman yapacak? PTT 2022'de yeni personel alacak mı?

PTT çalışanı olmak isteyen adaylar, başvuru bilgilerini araştırıyor. Geçtiğimiz 2021 senesinde de gündemde olan 'PTT'de 55 bin personel alımı' iddiası, 2022'de de sorgulanıyor. PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyurular arasında; 2022 yılında, 55 bin personel alınacağına ilişkin bir bilgi yer almıyor.

Gündem
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
PTT 2022'de personel alımı yapacak mı ne zaman yapacak? PTT 2022'de yeni personel alacak mı?

PTT’ye iş başvurusu yapmak için önce PTT kurumunun ilan açmış olması lazımdır. Eğer ki kurumun eleman açığı varsa iş ilanı açar. Bu ilanlarda başvuru tarihi bellidir. İlan üzerinde belli olan tarih aralığında www.ptt.gov.tr adresi üzerinden PTT iş başvurusu yapabilirsiniz. Peki PTT personel alımı ne zaman?, 2022 PTT 55 bin personel alımı mı yapacak?

PTT PERSONEL ALIMI İLAN TARİHİ NE ZAMAN?

Personel alım tarihine ilişkin, PTT ilgili birimleri tarafından net bir bilgi verilmemesine rağmen, yeni personel alımı ilanının duyurulacağına ilişkin bir bilgilendirme yapılması nedeniyle; ocak ayından itibaren alım yapılma süreçlerine dair bilgilendirmelerin güçlendirilmesi bekleniyor.

PTT ELEMAN ALINAN POZİSYONLAR HANGİLERİDİR?

PTT kurumunun çalışan alacağı pozisyonlar personel eksikliğine göre değişim gösterebilir. Genel olarak ise eleman alınan, alınması beklenen pozisyonlar şu şekildedir:

Gişe ve Büro Görevlisi - Bankacılık
Gişe ve Büro Görevlisi - Lojistik
Gişe ve Büro Görevlisi - Sigortacılık
Gişe ve Büro Görevlisi - Pazarlama
Gişe ve Büro Görevlisi - Firma Elemanı
Postacı / Dağıtıcı
Mühendis
PTT Uzman Yardımcısı
PTT Uzman Yardımcısı - Mütercim / Tercümanlık
PTT Uzman Yardımcısı - Endüstri Mühendisi
PTT Uzman Yardımcısı - Hukuk
Teknikler / Teknisyen
Avukat
Mimar

ptt personel alımı

PTT ÇALIŞMA ŞARTLARI NASILDIR?

PTT çalışma koşulları 81 ilde hizmet veren PTT şubelerinin hepsinde aynıdır. Sabah saat 08.30 ile akşam saat 17.30 aralığında PTT şubelerinden hizmet alabilirsiniz. Çalışanların mola ihtiyacı da öğle 12.30’dadır. Mola 1 saat kadar sürer ve çalışanlar saat 13.30 olduğu zaman görevlerine devam eder.

PTT şubeleri hafta sonu kapalıdır. Ancak belirli bölgelerdeki şubeler, 13.30’a kadar açık olabiliyor.

PTT çalışma saatleri normal şartlarda her yerde aynıdır; ancak corona virüs gibi olağandışı durumlarda meydana gelen vaka artışı gibi faktörler ile bu çalışma saatleri bölgeden bölgeye değişebilir.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekilde:

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

Pro Plan Sterilised So...
akakçe
by Taboola
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.

2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.

3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Etiketler ptt işçi başvuru
Yorumlar