'Rahatsız olanların Türk Milleti bağı yoktur'

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasının bir bölümünde safr ettiği sözler HDP'li vekilleri rahatsız etti.

'Rahatsız olanların Türk Milleti bağı yoktur'
03.10.2019 16:47

Özdemir konuşmasında “Mazlumların gözyaşlarını dindirmek, onları terör belasından kurtarmak, kendi topraklarına huzur içinde dönmelerini sağlamak, bölgesel karanlık tertipleri yerle yeksan etmek için Türk'ün kudretinin bir gece ansızın zulmün kalbine saplanmasının zamanının geldiğini düşünüyoruz; inşallah da Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu kararlılığı gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı ve bu açıklamadan PKK’nın siyasi temsilcisi ve bir Genel Başkanın “Kürtlerin siyasi temsilcisi” olarak ifade ettiği HDP’nin bir milletvekili rahatsız oldu.

Özdemir, yapılan sataşmadan dolayı söz aldığı konuşmasına hatibin iki cümlesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek,“Bize göre ırkçı bir yaklaşım sergileyen hatibin kendisi olmuştur. İfadelerim tutanaklarda da mevcuttur. "Yalnızca Türkçü bir bakış açısıyla çözüm getiremez." dedi. Zannederim ifadelerimi dikkatli takip etmiş olsaydınız ben orada PKK, PYD terör örgütünün sadece Arap ve Türkmen kardeşlerimize değil kendisine biat etmeyen Kürt kardeşlerimize de zulmettiklerini ifade etmiştim.” sözlerini kullandı.
Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta vermiş olduğu mücadelenin terörizme karşı bir mücadele olduğunu belirten Milletvekili Özdemir devamla, “Herhangi bir etnik ayrım yapmaksızın Suriye'de yerlerinden edilen her kimse iç savaştan önce nerede yaşıyorlarsa bugün de gitsinler orada huzur içerisinde yaşasınlar istiyoruz. Ancak ne yazık ki PKK, PYD terör örgütü bu insanları yerlerinden, yurtlarından ettiler. Birincisi bunu ifade etmek isterim.“ açıklamasında bulunmuştur. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hatibin bir başka ırkçı yaklaşımı daha olduğunu ve ne yazık ki. "Osmanlı ırkçı bakış açısıyla parçalandı." dediğini ifade ederek, “Bu da yanlış bir beyanat. Osmanlı'da o dönem ırkçılık yapanlar Taşnaklardı, Hınçaklardı, sonra ASALA oldular, bugün de karşımıza PKK olarak geldiler. Türk milleti kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı, anasının dili neresi olursa olsun büyük bir ailedir. Bunun altını kalın çizgilerle çizerek ifade etmek isterim." açıklamasında bulunarak konuşmasını tamamlamıştır.

Yorumlar