Oruç ile ilgili Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi 183. ve 184. ayetkerinde şöyle buyurulmaktadır;

 “Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allâh’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir.”

Ramazan Ayında Orucu Kimlere Farzdır?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel herhangi bir mazereti olmayan her Müslüman’ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Hangi Hallerde Ramazanda Oruç Tutulmayabilir?

Aşağıda belirtildiği şekilde oruç tutmaya mazereti olan kişiler Ramazanda oruç tutmakla yükümlü değildir. Daha sonra kaza edebilirler ya da fidye verebilirler.

- Yolculuk: Geceden oruca niyetlenip de, gündüz yolculuğa çıkan kimse, dilerse bu orucunu bozar, dilerse tamamlar. Geceden oruç tutmaya niyetlenip gündüz ise yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur (Buharî, Savm, 34; Müslim, Sıyam, 15). Bu uygulama sefere çıkınca orucun bozulabileceğini göstermektedir.

- Hastalık: Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan’da oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunları kaza etmelerine ruhsat verilmiştir.

- Hamilelik ve Çocuk Emzirme: Hamile kadınlar oruç tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler.

- Zor ve Meşakkatli İşlerde Çalışmak: Oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler.

- Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler.

Oruç Tutamayan Ne Yapmalı?

İslam’da ibadetlerle ilgili fidye, oruç ve hac farizasında vardır. İhtiyarlık ve dermansız bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığından oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bu ayetten hareketle fidye miktarının, bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek olarak anlaşılmıştır.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılında günlük ödenmesi gereken fidye miktarını 70 TL olarak belirlemiştir.