Rekabet Kurumu, "2022 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl Kurum tarafından toplam 245 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

Özelleştirmeler hariç, bu işlemlerden 82'sinde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş Türkiye kökenli şirketler olurken, bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli 72 milyar 209 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 14 milyar lira olan 7 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2022 yılında Türkiye kökenli şirketler için 89 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 86,2 milyar lira düzeyinde oldu.

En yüksek işlem değeri elektrik enerjisi alanında 

Geçen yıl hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 8 adetle "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında, en yüksek işlem değeri ise 8,35 milyar lira ile yine aynı alanda bildirildi.

Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" "havalimanı işletmeciliği", "doğal gaz ithalatı ve dağıtımı" ile "imalat" sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi, 9,75 milyar lirayla "havalimanı işletmeciliği" alanında gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 5'er işlemle Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri kökenli yatırımcılar yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılarca gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 570 milyar lira oldu.

Küreselde planlanan işlem sayısı 181 oldu

Rapora göre, 36'sı Türkiye'de ve 145'i yurt dışında olmak üzere yabancı yatırımcıların 2022 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam işlem sayısı 181 olarak kayıtlara geçti. Bu işlemler ekonomik faaliyet alanlarına göre sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, temel eczacılık ürünleri imalatı ve finansal hizmetler oldu.

Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra karara bağladı. Bu dönemde Kurulca 3 işlem nihai incelemeye alınırken, 1 işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verildi. Diğer işlemler için ise inceleme süreçleri devam ediyor.