Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren kararda ödeme hizmet bedeli yeniden düzenlendi. 

Ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 3 milyon TL, ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon TL ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon TL olarak belirlenen ve 2023 yılında yapılan güncelleme kapsamında mevcut durum itibarıyla sırasıyla 7 milyon TL, 15 milyon TL ve 41 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla 10 milyon TL, 20 milyon TL ve 55 milyon TL olarak yeniden belirlendi.

Editör: Sema Ünal